plik doc

Mini Słownik Geografia

Podstawowe pojęcia z geografi do przygotowania na maturę ;)
abrazja erozyjna (niszcząca) działalność fal morskich wskutek ich uderzania o brzeg i ścierania niesionym materiałem skalnym. anekumena obszar niezamieszkany i niewykorzystywany gospodarczo (np. Antarktyda, środkowa Grenlandia, fragmenty Sahary). atmosfera ziemska powłoka otaczająca Ziemię, będąca mieszaniną gazów i aerozoli zwanych powietrzem. Umownie przyjmuje się, że jej górna granica sięga do wysokości ok. 1500 km nad po...

plik doc

Karta Lipska

Karta Lipska na rzecz zrównoważonego rozwoju miast europejskich
Karta Lipska na rzecz zrównoważonego rozwoju miast europejskich (ang. Leipzig Charter on Sustainable European Cities) - dokument przyjęty w Lipsku, w dniach 24-25 maja 2007, z okazji nieformalnego spotkania ministrów z państw Unii Europejskiej w sprawie rozwoju miast i ich spójności terytorialnej. Hasło przewodnie Karty: Europa potrzebuje silnych miast i regionów, w których dobrze się żyje Karta jest dokumentem państw członk...

plik rtf

grekokatolicyzm

Grekokatolicyzm
Kościół grekokatolicki w Polsce Historia Kościoła grekokatolickiego w Polsce zaczyna się w 1596 r., gdy na Synodzie w Brześciu większość prawosławnych władyków, których diecezje leżały na terenie Rzeczypospolitej podpisała akt unii z Rzymem, uznając tym samym władzę papieża. Unitom (gdyż tak również są nazywani) zagwarantowano zachowanie wschodniego obrządku w liturgii, własnej hierarchii kościelnej i prawa kanonicznego. Do unii nie przyłączył się jedynie biskup przemyski...

plik doc

Polska, położenie geograficzne, podział administracyjny Polski

Fragment notatki: Na obecne ukształtowanie terenów polskich miały wpływ procesy geologiczne datowane pomiędzy prekambrem a holocenem. Współczesną budowę geologiczną Polski określa się mianem - mozaikowej (skomplikowanej). Nasz kraj pod względem geologicznym położony jest w trzech głównych prowincjach geologicznych kontynentu europejskiego: ? prekambryjskiej platformie wschodnioeuropejskiej, ? obszarze fałdowań paleozoicznych (kaledońskich i hercyńskich) ? z tego okresu pochodzą Sudety...

plik rtf

klimat polski

klimat polski,charakterystyka
‎ KLIMAT POLSKI‭ Klimat-‎ ‏ jest to normalny przebieg pogody,‎ ‏zarówno jej stanów jak i składników.‭ ‬Ustalony jest na podstawie wieloletnich obserwacji.‭ Czynniki,‭ ‬które kształtują klimat:‭ -‎ ‏szerokość geograficzna‭ -‎ ‏ukształtowanie powierzchni‭ -odległość od mórz i oceanów‎ -wysokość n.p.m.‎ -‎ ‏szata roślinna‭ -prądy morskie‎ -działalność człowieka‎ Pogoda-‎ ‏jest to stan troposfery‭ ‬w danej chwili,‭ ‬w danym czasie...