plik doc

pomoc

test
TEST I 1. Niepłodność małżeńska dotyczy: A. Tylko kobiet B. Par małżeńskich i wynosi ok. 1% C. Par stosujących antykoncepcję D. Ponad 10% wszystkich par małżeńskich 2. Najczęstszą z wymienionych przyczyną niepłodności kobiet jest: A. Czynnik szyjkowy B. Hiperprolaktynemia i inne endokrynopatie C. Wady wrodzone macicy D. Niedrożność jajowodów 3. IV F-ET oznacza: A. Hormonalną stymulację owulacji i monitorowanie cyklu B. Operacyjne udrożnienie jaj...

plik doc

sciąga z gleboznastwa

minerały skały maciezyste czynniki glebotwórcze podstawowe własciwosci fizyczne gleb, i takie tam jeszcze inne
1. Minerały - definicja i ich podział. 2. Minerały ilaste - powstawanie, podział i właściwości. 3. Skały, ich definicja i podział. 4. Procesy niszczące powierzchnię skorupy ziemskiej i ich rola w procesach glebotwórczych. 5. Skały macierzyste gleb Polski ze szczególnym uwzględnieniem skał osadowych. 6. Definicja gleby. 7. Powstawan...

plik docx

Spr 21

Fizyka

WOJSKOWA   AKADEMIA   TECHNICZNA

----------------------------------------------------------------------------------

LABORATORIUM   FIZYCZNE

plik doc

sssssssssssssssssssd

pedagogika dorosłych
PEDAGOGIKA DOROSŁYCH     Na początku swojej pracy, której tematem jest pedagogika dorosłych chciałam się zająć wytłumaczeniem tego pojęcia  i przedstawieniem ogólnego rysu historycznego. ?Pedagogika dorosłych" termin ten, który był używany na początku w słownictwie naukowym zawierał w sobie sprzeczność logiczną i pewnego rodzaju paradoks, dlatego też właściwym jest używanie terminu ?andragogika", który to ma rodowód grecki: aner -człowiek dorosły i ag...