ikona pliku doc

Geneza i metodologiczne koncepcje pedagogiki porównawczej notatki

Geneza i metodologiczne koncepcje pedagogiki porównawczej


  465 osób zadowolonych z pobrania
ocena: 4.0, 465
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 167.00 kB.


Geneza i metodologiczne koncepcje pedagogiki porównawczej


      Geneza pedagogiki porównawczej
      Pedagogika porównawcza jako subdyscyplina pedagogiczna – przedmiot, zadania, funkcje, terminologia
      Teoretyczno-metodologiczne koncepcje pedagogiki porównawczej na świecie.
Definicja według Okonia:
"Poznając szkolnictwo zagraniczne dochodzimy do lepszego rozumienia naszego własnego systemu wychowania. Charakteryzujemy cechy naszego własnego wychowania wtedy dopiero występują wyraźnie gdy je porównujemy z wychowaniem w innym państwie".
      Geneza pedagogiki porównawczej
Idea porównywania systemów oświaty i wychowania pojawia się wraz ze wzrastającą rolą oświaty w nowoczesnych społeczeństwach, zwłaszcza w czasach nazywanych   „Oświeceniem ”. 
W Polsce S. Konarski studiował szkolnictwo we Włoszech, Austrii i Francji, zanim zaczął reformować szkolnictwo polskie.  Natomiast w Niemczech już w roku 1795 ukazała się pierwsza praca z zakresu pedagogiki porównawczej, F. A. Hechta – „ De re scholastica Anglia comparata ”.   Jednak pojawienie się myśli o możliwości systematycznego porównywania zjawisk i faktów z dziedziny oświaty i wychowania w celu ustalenia prawidłowości w procesach ich rozwoju wiąże się z nazwiskiem francuskiego pisarza M. A. Julliena.  Autor ten w wydanej w 1817 r. broszurze pt. „ Szkice i przedwstępne przygotowania do pracy o wychowaniu porównawczym ” wysunął projekt nowej analizy faktów z dziedziny wychowania.  Pisał: „ Trzeba koniecznie utworzyć zbiory faktów i obserwacji uporządkowanych na tablicach analitycznych, które by pozwalały zbliżać je do siebie i porównywać, aby stąd wyprowadzać pewne zasady, ustalone prawidła.  Oto droga do uczynienia z teorii wychowania już pozytywnej nauki. ”
M. Pęcherski, Pedagogika porównawcza [ w: ] W. Pomykało ( red. ), Encyklopedia pedagogiczna, Fundac
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 167.00 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!