plik docx

genetyka w medycynie

w notatce zawarte są podstawowe informacje dotyczące DNA.

Genetyka w medycynie-nauka o zmienności i dziedziczności cech u istot żywych *początek XX wiek *1.odkryto na nowo zapomniane prawa mendla *2.ugruntowano chromosomową teorię dziedziczności  *odkrycie (1944) że materiałem genetycznym jest DNA *ustalenie jego struktury(1953) *odczytanie kodu genetycznego (1967)

plik doc

diagnostyka prenatalna

diagnostyka prenatalna
DIAGNOSTYKA PRENATALNA- ma na celu ocenę prawidłowego rozwoju anatomicznego i fizjologicznego płodu, w tym wykrywania wad rozwojowych i chorób genetycznie uwarunkowanych. 8% ciąż- ryzyko wystąpienia chorób genetycznych. 50% wad rozwojowych jest uwarunkowana wieloczynnikowo, 7,5% jednogenowo, 6,5% aberracje chromosomalne. Techniki badań prenatalnych są inwazyjne (biopsja kosmówki, amniopunkcja, kordocenteza, fetoskopia). Nieinwazyjne: USG, badanie dopplerowskie stosowa...

plik doc

Mukowiscydoza

Referat o mukowiscydozie
MUKOWISCYDOZA GENETYKA       Mukowiscydoza to ciężka choroba wrodzona, genetycznie uwarunkowana przekazywana przez rodziców, zwana inaczej zwłóknieniem torbielowatym (ang. cystic fibrosis). Jej występowanie spowodowane jest defektem genetycznym - mutacją genu CFTR, w wyniku której produkowane jest nieprawidłowe białko regulujące przepływ jonów chlorkowych przez komórki nabłonka. Wadliwa budowa białka sprawia, że produkowany przez narządy choryc...

plik odt

Genetyka w medycynie sądowej

praca zaliczeniowa
POWIŚLAŃSKA SZKOŁA WYŻSZA listopad 2013 roku w KWIDZYNIE GENETYKA W MEDYCYNIE SĄDOWEJ Medycyna sądowa je specjalnością medyczną, która zajmuje się zagadnieniami życia i śmierci w świetle prawa. Można ją podzielić na poszczególne specjalności:       TANATOLOGIA - to nauka o śmierci człowieka. W szczególności zajmuje się jakościowym opisem przyczyn śmierci oraz żalem jej towarzy...

plik doc

genetyka - wykłady

wykłady umed łódź
17 XII GENETYKA Podstawowe pojęcia: Genetyka – nauka o dziedziczności Dziedziczność – zjawisko przekazywania cech potomstwu (jedna z właściwości istot żywych) Kariogram – zestaw wszystkich chromosomów jednej dowolnie wybranej komórki Kariotyp (46,XX 46,XY) – określa się na podstawie wielu kariogramów. Zapis 46,XX oznacza że dany osobnik ma 46 wszystkich chromosomów, w tym ma X i X. Zasługi Mendla – wprowadzenie korpuskularnej jednostki informacji genetycznej, nazwan...