ikona pliku doc

From "Ucieczka od wolności" notatki

Streszczenie książki.


  364 osób zadowolonych z pobrania
ocena: 4.0, 364
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 36.00 kB.


Rdzeń nowożytnej historii Europy i Ameryki stanowi walka z uprzywilejowanymi o wolność. Jednak kilka lat po I wojnie światowej powstały reżimy odrzucające to, o co kiedyś walczono. Początkowo myślano, że Hitler objął władzę podstępem i siłą zmusza ludzi do posłuszeństwa, ale okazało się, że ludzie dobrowolnie szukają ucieczki od wolności lub nie obchodzi ich ona. Czym jest wolność w doświadczeniu ludzkim? Jak to doświadczenie zależy od typu kultury? Czy wolność jest tylko brakiem zewnętrznej presji, czy też wymaga ona obecności czegoś? Co budzi rządzę władzy i rządzę podporządkowania się i jakie dają one utajone zadowolenie? Wg Freuda społeczeństwo tłumi popędy człowieka, które zmieniają się (sublimują) w kulturę. Im większe stłumienie, tym większa kultura, ale też większe ryzyko zaburzeń neurotycznych. Stosunki z innymi ludźmi zaspokajają potrzeby biologiczne i są jak kapitalistyczny rynek. Natomiast wg Forma dążenia odróżniające ludzi ? miłość lub nienawiść, pragnienie rozkoszy lub strach przed nią ? są wytwarzane nie przez biologiczne popędy, ale przez społeczeństwo. Dlatego struktura ludzkiego charakteru jest inna w średniowieczu, niż w renesansie czy XXw. To idzie w obie strony ? społeczeństwo zmienia człowieka, człowiek zmienia społeczeństwo. Przystosowanie statyczne ? adaptacja, która nie zmienia struktury charakteru, tylko nawyk. Przystosowanie dynamiczne ? np. uleganie groźbom rodziców, budzi nieświadomą wrogość. Ten dynamiczny czynnik może budzić np. lęki, nerwice itp. Wszelkie destrukcyjne albo sadystyczne impulsy są takim dynamicznym przystosowaniem. Cechy charakteru odróżniające ludzi są bardzo plastyczne w dzieciństwie, później mniej. Tryb życia w dzieciństwie (bogacz, niewolnik) kształtuje nas, zanim możemy tryb zmienić. Nie tylko potrzeby fizjologiczne (j
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 36.00 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!