ikona pliku doc

fizyka, termodynamika, dynamika notatki

fiza


  191 osób zadowolonych z pobrania
ocena: 4.0, 191
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 158,50 kB.


1 Ruch liniowy i obrotowy. Prędkość liniowa i kątowa. Przyspieszenie liniowe i kątowe oraz dośrodkowe.
V=ds./dt
A=dv/dt=d2s/dt2
V chwilowe= lim(t->0) V/t
A chwilowe= lim(t->0) a/t
Ruch obrotowy: kąt  - droga kątowa,  - prędkość,  - przyspieszenie
=d/dt
=d/dt=d2/dt2
=o+t
=ot+t2/2
v=r v=2r/T f=1/T (v-prędkość liniowa, f- częstotliwość, T-okres)
s=r* (s-długość łuku, r-promień, -kąt w RAD)
Przyspieszenie dośrodkowe: a=v2/R= -2r
2. Zasady dynamiki Newtona dla punku materialnego. Pojęcie siły i masy bezwładnej. Pęd i prawo zachowania pędu. Relacja między pędem a siłą.
I- zasada bezwładności F=0 =>V=const
BEZWŁADNOŚĆ (INERCJA): własność polegająca na tym, że ciało zachowuje swój stan spoczynku albo ruchu jednostajnego po linii prostej gdy nie działają na niego inne ciała
SIŁA: wielkość fizyczna wektorowa będąca miarą oddziaływań prowadzących do zmiany prędkości lub kształtu ciała. Siłą może oddziaływać na ciało w wyniku bezpośredniego kontaktu lub za pośrednictwem pól pochodzących od innego ciała
PĘD punktu materialnego na który nie działa żadna siła =const
II- F0 => F=m*a
F=m*dv/dt
P=mv
PRAWO PĘDU: przyrost pędu ciała= wywartemu na to ciało popędowi
(t1,t0)Fdt=(p1,p0)dp=p1-p0 ((t0,t1)Fdt – popęd)
PRAWO ZACHOWANIA PĘDU: sumaryczny pęd punktów materialnych (ciał) układu odosobnionego =const F=0 =>dp/dt=0
III Fab= -Fba (akcja – reakcja)
3. Prawo grawitacji Newtona. Natężenie i potencjał pola grawitacyjnego. Prędkości kosmiczne.
F=G*Mm/r2*r^ (r^ - wektor jednostkowy)
=F/m (- natężenie pola grawitacyjnego) – zdolność pola do przyciągania wytwarzania siły i energii potencjalnej)
=G*M/r2*r^
W=Fs
dW=F*ds. (s- droga)
dW=F*dr=G*Mm/r2*r^
W=mGm*(1/Ra- !/Rb) (W- praca w polu grawitacyjnym Rb-Ra- przebyta droga)
V=U/m (U-energia potencjalna, V- potencjał grawitacyjny)
dV/dr= -G
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 158,50 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!