plik doc

fizyka poznań pp


      Praca a energia potencjalna. Energia potencjalną nazywamy energię ciała pozostającego w spoczynku. Energia potencjalna grawitacji ciała o masie m podniesionego na wysokość h jest równa pracy, jaką wykonamy podnosząc to ciało ruchem jednostajnym na wysokość h. Ep = W Wykonana praca jest równa iloczynowi ciężaru ciała (mg) i przesunięcia, czyli wysokości h. W = mgh więc Ep=mgh Podnoszenie ciała na jakąś wysokość. Wykonana praca jest równa zmianie energii pot...

plik doc

Sprawodzanie twierdzenie steinera

Sprawodzanie twierdzenie steinera
NAZWISKO: IMIĘ: KIERUNEK: Wychowanie techniczne z elementami informatyki ROK STUDIÓW: I GRUPA LABORATORYJNA: I UNIWERSYTET RZESZOWSKI I PRACOWNIA FIZYCZNA WYKONANO ODDANO DATA PODPIS DATA PODPIS Ćwiczenie nr: Temat: Sprawdzenie twierdzenia Steinera za pomocą wahadła fizycznego. Ruch drgający. Ruchem drgającym nazywamy każdy ruch lub zmianę stanu, które charakteryzuje powtarzalność w czasie wartości wielkości fizycznych, określających ten...

plik doc

Zjawisko Comptona

Zjawisko Comptona
Zjawisko Comptona Istnienie fotonu jako kwantu energii zostało potwierdzone doświadczalnie przez A.H. Comptona 1922-1923 r., który za swoją pracę został uhonorowany nagroda Nobla w 1927 r. Doświadczenie Comptona Wiązka promieni Röntgena o ściśle określonej długości fali l0 kierowana była na blok grafitowy (rysunek 1). Compton mierzył natężenie promieni Röntgena w zależności od długości ich fali dla różnych kątów rozproszenia q. Okazało się, że chociaż wiązka padająca...

plik pdf

Linia wpływu -kratownica

Przykładowe zadanie z zakresu linii wpływu w kratownicach.
LINIE WPŁYWU – KRATOWNICA y x α A 1/4 RB(x) B C β D γ G E S K α F G x m sinα = 2 3 (3 + 4 2 ) = 0,6 P= 1 3 cosα = 4 (3 2 + 4 2 ) = 0,8 HF(x) α β D H I J γ RI(x) 4 4 4 4 m WYKRESY LINII WPŁYWU 0 0,5 Lwpł HF [-] Lwpł RB [-] 0,5 1 1,5 0,5 1 1,5 Lwpł RI [-] 0,5 10/6 0 2/3 Lwpł Kd = Lwpł Kg [-] Lwpł Dd = Lwpł Dg [-] 2/3 2/3 4/3 Lwpł Gd = Lwpł Gg [-] 0,5 Lwpł Sd [-] 0 0,5 0,5 0,5 Lwpł Sg [-] 0,...