ikona pliku docx

fizjologia skrót notatek notatki


ocena: 4.0, 0
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 41.31 kB.


Unaczynienie mózgu

Zaopatrzenie tętnicze mózgu odbywa się za pośrednictwem tętnic szyjnych wewnętrznych (70%) i układu kręgowo-podstawnego (30%). Tętnica łącząca przednia łączy obydwie tętnice mózgowe przednie, a tętnica łącząca tylna przebiega po obu stronach od tętnicy mózgowej tylnej do szyjnej wewnętrznej. Zespolenie to tworzy na podstawie mózgu koło Willisa. Tętnice mózgowe przednie zaopatrują większość obszaru przyśrodkowej części półkul mózgowych, tętnice mózgowe środkowe większość bocznych powierzchni półkul, a tętnice mózgowe tylne potyliczne i dolne części płatów skroniowych. Pomiędzy poszczególnymi tętnicami istnieje duża liczba anastomoz. Odpływ krwi żylnej następuje z powierzchownych żył mózgowych do zatok opony twardej, a te z kolei oddają obustronnie krew do opuszki żyły szyjnej. Ciśnienie w powierzchownych żyłach mózgowych jest o 2-4 mmHg wyższe niż ciśnienie śródczaszkowe (ang. ICP), co zapewnia odpływ krwi żylnej z mózgu.          

Trawienie i wchłanianie węglowodanów.

Enzymy amylolityczne rozkładają wiązania glikozydowe. Polisacharydy rozkładają się do monosacharydów. Trawienie węglowodanów rozpoczyna się już w jamie ustnej. Gruczoły ślinowe wydzielają ślinę, która nawilża pokarm. Ślina zawiera enzymy :  amylazę ślinową oraz maltazę ( niewiele). Rozkładają  one polisacharydy do maltazy i glukozy. Pokarm wędruje do żołądka, gdzie enzymy nadal są aktywne. Następnie dostaje się do dwunastnicy, gdzie wydzielana jest amylaza trzustkowa, której wydzielanie z trzustki do dwunastnicy powoduje enzym sekretyna. W jelicie cienkim pod wpływem soków jelitowych dekstryny i di sacharydy rozkładane są do cukrów prostych.

Trzustka spełnia dwie zasadnicze funkcje:

zewnątrzwydzielnicza produkcja soku trzustkowego (ok. 1 litr/dzień). Komórki śródpęcherzykowe produkują składniki enzymatyczne soku, który jest wyprowadzany do dwunastnicy przez przewody trzustkowe. W przewodach trzustkowych występują również komórki kubkowe, wydzielające śluz jeszcze jeden składnik soku trzustkowego.

czynność wewnątrzwydzielnicza sprawowana przez wyspy Langerhansa;

Jednym z zadań wątroby jest filtracja krwi:

neutralizuje toksyny, głównie barbiturany, sprzęga metabolity wielu substancji chemicznych z kwasem glukuronowym, buforuje poziom glukozy we krwi

produkuje ciepło, bierze udział w termoregulacji

zachowuje w organizmie subst. nadające się do ponownego wykorzyst., zbędne wydala

Podsumowując, wątroba spełnia cztery funkcje: Detoksykacyjną, metaboliczną, filtracyjną, magazynującą.

FUNKCJE ŻOŁĄDKA

Gromadzi i magazynuje pokarm; rozdrabnia pokarm; wyjaławia pokarm;

trawi białka a lipaza żołądkowa zapoczątkowuje trawienie tłuszczów;

w żołądku odbywa się trawienie cukrów przez amylazę ślinową - do momentu obniżenia pH pokarmu do wartości dezaktywującej enzym.

Sprzężenie elektromechaniczne mięśnia

Pod wpływem bodźca fizjologicznego-acetylocholiny wydzielanej na synapsie nerwowo-mięśniowej dochodzi do depolaryzacji bł.kom. mięśnia. Acetylocholina uaktywnia kanał dla dokomórkowego prądu jonów sodu. Depolaryzacja rozchodzi się po powierzchni błony i za pośrednictwem cewek poprzecznych dociera do wnętrza. Ze zbiorników końcowych zostają uwolnione jony wapnia. Jony wapnia wiążą się z podjednostką C troponiny obniżając jej powinowactwo z aktyną. Cząsteczki aktyny wiążą się z głowami cząsteczek miozyny wyzwalając jej aktywność enzymatyczną. Głowy cząsteczek miozyny stykając się z aktyna rozkładają ATP do ADP i fosforanu. Głowy cząsteczek. Miozyny z czast. aktyny resyntezują ATP oraz zmieniają swoją konformacje względem nitek miozyny. Następnie powracają do poprzedniego położenia. Cząsteczki głowy miozyny stykając się z dalszymi cząsteczkami aktyny ponownie zmieniają swoją konformacje powodując nasuwanie nitek aktyny pomiędzy nitki miozyny. Ślizgowe nasuwanie nitek aktyny pomiędzy nitki miozyny powoduje skrócenie komórki mięsniowej i całego mięsnia. Niktki aktyny są tak długo wsunięte pomiędzy miozynę tak długo jak jony wapnia oddziaływują na podjednostke C troponiny

Łuk odruchowy- droga jaką przebiega impuls od receptora do efektora. Składa się z receptora dróg aferentnych ośrodka nerwowego, dróg eferetnych, efektora.

Podrażnione receptory wysyłają impulsy do rdzenia kręgowego za pośrednictwem dróg aferentnych nerwu rdzeniowego które wchodzą korzeniem grzbietowym do rdzenia kręgowe  i pobudzają neurony czuciowe. Neurony czuciowe kończące się wypustką synapsy wysyłają impuls do neuronu ruchowego która przesyła impuls do efektora drogami efrentnymi, Drogi eferntne wychodzą korzeniem brzusznym.

Samoregulacja napięcia- pobudzone receptory we wrzecionkach nerwowo-mięśniowych (kom. mięs. intrafuzalne) wysyłają impuls docierający do neuronów alpha (jądra ruchowe pnia mózgu/rdzenia kręgowego). Pobudzone neurony wysyłają impulsy do kom. Mięśniowych ekstrafuzalnych i kurczą je

Bioelektryka serca- Kom. Układu przewodzącego odnzaczają się zdolnościa do spontanicznej depolaryzacj. Kom. Wezła zatkowo-przedsionkowego depolaryzują się najszybciej,więc stanowią ośrodek pierwszorzędny. Depolaryzacja z węzła zatokowo-przedsionkowego przenosi się do węzła przed-kom za pośrednictwem pęczków międzywęzłowych (przedni, tylny, środkowy) oraz do komórek mięśnia przedsionków. W strefie granicznej i samym węźle przed- kom prędkość przenoszenia depolaryzacji zwalnia. Depolaryzacja z węzła przed-komorowego przenosi się do komórek mięśnia komór za pośrednictwem pęczka przed-kom. Pęczek w obrębie komór dzieli się na dwie odnogi, prawa kieruje się do komory prawej, lewa do komory lewej. Odnoga lewa dzieli się na dwie wiązki-przednią i tylną. Odnoga prawa i wiązki odnogi lewej przechodzą pod wsierdziem w komórki mięśniowe przewodzące. Depolaryzacja przenoszona pęczkiem przed-kom pobudza kolejno: warstwę podwsierdzia przegrody międzykom, podwsierdziową warstwę przykoniuszkową komory prawej i lewej, ścianę lewej komory, ścianę prawej komory do nasierdzia, warstwę przypodstawną przegrody międzykomorowej.

Mechaniczna

Do przedsionków napływa krew ze zbiorników żylnych, dochodzi do skurczu przedsionków. Krew Zostaje wtłoczona do komór przez otwarte zastawki trójdzielną i dwudzielną. Rozpoczyna się skurcz izowolumetryczny komór. Zastawki przed-kom zamykają się, wzrasta napięcie mięsni komór, ciśnienie wewnątrz komór wzrasta. Gdy ciśnienie wew. Komór przekroczy wartość ciśnienia w zbiornikach tętniczych rozpoczyna się skurcz izotoniczny. Otwierają się zastawki aorty i pnia płucnego, krew zostaje wyrzucona do zbiorników tętniczych. Rozpoczyna się rozkurcz komór fazą protodiastoliczną- ciśnienie w komorach spada. Następnie dochodzi do rozkurczu izowolumetrzycznego podczas którego wszystkie zastawki są zamknięte. Okres szybkiego napełniania się komór rozpoczyna się od otwarcia zastawki trojdzielnej i dwudzielnej, krew z przedsionków napływa do komór. Nestępnie występuje okres przerwy trwający do skurczu przedsionków.

 

Pierwotna odpowiedź immunologiczna-gdy antygen pojawia się pierwszy raz w organizmie: Antygen w środowisku wewnętrznym zostaje pochłonięty przez komórke żerną która go fagocytuje i unienaczynia. Po  pewnym czasie z kom. Żernej zostaje uwnoniony antygen, który wraz z chłonką dostaje się do wezłów chłonnych. W wezłach chłonnych antygen przyczepia się do błony komórkowej makrofagów. Makrofagi prezentuja antygen Limfocytom T które zaczynają wydzielać cytkoiny. Cytokiny aktywują Limfocyty B które przkształcają się do kom. Plazmatycznych. Kórki plazmatyczne zaczynają wydzielać specyficzną. Immunoglobulina wiąże antygen i unieczynniaja  go.

Wtórna odpowiedź immunologiczna- po ponowym wniknięciu antygenu do organizmu, w chłonce  p...

To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 41.31 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!