ikona pliku docx

Fizjologia egzamin notatki


ocena: 4.0, 2
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 132.72 kB.


UKŁAD NERWOWY

KOMÓRKA NERWOWA = neuron

 1.  Podstawowa jednostka strukturalna i czynnościowa ośrodkowego układu nerwowego.

Cztery strefy czynnościowe

 1.  strefa wejścia = receptorowa
 2.  inicjacja impulsów
 3.  strefa przewodzenia
 4.  strefa wyjścia 
 5.  Strefa receptorowa = dendrytyczna
 6.  Integracja licznych, miejscowych zmian potencjałów wytwarzanych dzięki połączeniom synaptycznym w tej strefie.
 7.  Strefa inicjacji = wzgórek aksonu = wytwarzanie potencjału czynnościowego
 8.  Strefa przewodzenia = akson = przewodzenie impulsów nerwowych
 9.  Strefa wyjścia = zakończenie neuronu = uwalnianie transmitera synaptycznego

WŁAŚCIWOŚCI NEURONÓW

Pobudliwość = wrażliwość = zdolność do reagowania na bodziec

 1.  Zdolność do wytwarzania zmian elektrycznych:
 2.  Potencjał spoczynkowy
 3.  Potencjały postsynaptyczne
 4.  Potencjał czynnościowy 

Miejscem generowania i przewodzenia potencjałów jest: BŁONA KOMÓRKOWA

 1.  jest podłożem morfologicznym potencjałów
 2.  posiada różną przepuszczalność dla poszczególnych jonów (Na+  K+, aniony organiczne A-)
 3.  zdolność do czynnego transportu jonów

POTENCJAŁ SPOCZYNKOWY

1.Jeżeli na powierzchni komórki nerwowej pozostającej w stanie spoczynku ustawimy 2 elektrody badające to między nimi nie stwierdzamy różnicy potencjałów elektrycznych = IZOPOTENCJALNA 

2.Jeżeli jedną z w/w elektrod wprowadzimy do wnętrza komórki nerwowej pozostającej w spoczynku to między nimi stwierdzimy różnicę potencjału ok.  70 mV

ZEWNĘTRZNE  - dodatnie ++++++ Z

WNĘTRZE         - ujemne   - - - - - - W 

Czynniki decydujące o istnieniu POTENCJAŁU SPOCZYNKOWEGO

 1.  różne stężenie jonów (Na+  K+) po obu stronach błony
 2.  dyfuzja tych jonów zgodnie z ich gradientem stężeń
 3.  selektywna przepuszczalność błony względem tych jonów
 4.  obecność metabolicznej pompy sodowo-potasowej w błonie.

PRZEPUSZCZALNOŚĆ błony komórkowej dla jonów Na+  K+ Cl-  A-  zależy od stosunku średnicy jonu do średnicy kanału błonowego, przez który dany jon dyfunduje.

Stosunek przepuszczalności Na+ : K+ : Cl- : A-

w stanie spoczynku wynosi:   1   : 10  : 4    : 0

Stężenie Na+ w ECF jest 10 x > niż  w ICF

            K+                      30 x <

               g A- = 0  tzn. w ICF > niż w ECF

elektrostatyczne oddziaływanie między jonami A- i Cl-   utrudniona dyfuzja Cl- do wnętrza Cl- w ECF > niż w ICF  ( zjawisko Donnana)

POTENCJAŁ RÓWNOWAGI  jonu = wielkość potencjału elektrycznego po jednej stronie błony komórkowej, która równoważy siłę dyfuzji danego jonu ze strony przeciwnej  obliczamy na podstawie RÓWNANIA NERNSTA 

En =  R x T / z x F  . ln  Cout / Cin 

En  - potencjał równowagi dla danego jonu

R stała gazowa (8, 315 J/mol . o K)

T temperatura bezwzględna (ok. 300 o K)

z wartościowość danego jonu

F -  stała Faradaya (96494 Kulomba / mol)

Cout stężenie danego jonu w ECF

Cin stężenie danego jonu w ICF

 

Potencjał błonowy jest wypadkową potencjałów równowagi dla wielu jonów, przy czym wartość potencjału błonowego jest najbliższa potencjałowi równowagi tego jonu dla którego błona jest w danej chwili najbardziej przepuszczalna.

Spoczynek  błona komórkowa jest najbardziej przepuszczalna dla K+  najbliższa potencjału równowagi  dla K+  najbardziej odległa od potencjału równowagi dla Na+  słabo przepuszczalna dla Na+

POTENCJAŁ RÓWNOWAGI
Jeśli po dwu stronach przegrody przepuszczalnej dla jonów wytworzyć różnicę stężeń tych jonów, to na skutek dyfuzji będą one przechodziły z przedziału o stężeniu wyższym do przedziału o stężeniu niższym. Przepływ jonów pomiędzy przedziałami można zatrzymać wytwarzając pomiędzy nimi odpowiednią różnicę potencjałów. Pole elektryczne będzie powodowało ruch jonów (migrację) w stronę przeciwną do kierunku ich ruchu związanego z dyfuzją. W ten sposób może dojść do równowagi pomiędzy strumieniem dyfuzyjnym i migracyjnym. Tym samym całkowity strumień przez przegrodę będzie równy zero i stężenia jonów w obu przedziałach przestaną się zmieniać. Wartość różnicy potencjałów przy której dochodzi do takiej równowagi nazywamy
potencjałem równowagi (Nernsta).

POMPA SODOWO-POTASOWA

 1.  elektrogenna
 2.  transportuje czynnie 3 jony Na+ odkomórkowo i 2 jony K+ dokomórkowo  niedobór ładunków dodatnich wewnątrz/zewnątrz 

Cechy pompy sodowo-potasowej: 

 1.  prawidłowe działanie pompy Na+/ K+ jest uwarunkowana obecnością jonów Mg 2+
 2. ...
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 132.72 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!