ikona pliku doc

finanse ściaga II notatki

finanse ściaga


  60 osób zadowolonych z pobrania
ocena: 4.0, 60
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 56.00 kB.


I Finanse :
*Współcześnie przez finanse rozumie się ogół zjawisk pieniężnych powstających w związku z działalnością gosp. i społeczną człowieka.
*Przedmiotem nauki finansów są więc przede wszystkim zjawiska związane z tworzeniem pieniądza przez Bank Centralny oraz kreowaniem pieniądza przez banki komercyjne.
Dopiero te zjawiska umożliwiają powst.innych zjaw.fin. Związanych z alokacją pieniądza, redystrybucją dochodu za pomocą pieniądza, operacje na giełdzie pap.wart., międzynar. oper. finans., dział. ubezp. i inną. Zjawiska finans.występ.w ramach stosunków pieniężnych powst. podczas różnorodnych transakcji gosp., których przedmiotem są dobra i usługi.
*W szerszym ujęciu przedm. finans. są: pieniądz, kredyt, pap.wart., podatki, opłaty, cło, a także dział. związana z praktycznym wykorzyst. tych kategorii.
*Analizę zjawisk finans. można przeprowadz. w 4 podst. ujęciach:
-podmiotowym
-przedmiotowym
-instrumentalnym
-funduszowym.
*Ujęcie podmiotowe- to zjawisko finans. uwarunkowane jest tym, że powstają one w ramach stosunków ekonomicznych zachodz. między konkretnymi podmiotami, np. między przedsięb. a bankiem. Rezultatem takiego ujęcia zjaw.finans. jest wyodrębnienie instyt.finans. Instytucje finans. są to podmioty działające w sektorze finans.wśród których rozróżnia się bankowe i poza bankowe instyt.finansowe. Wśród bank.instyt.finans.wyróżniamy Bank Centralny, b.komercyjne,instyt.oszczędn.-pozyczkowe,banki inwestycyjne i inne. Do poza bankowych instyt.fians.należa towarzystwa ubezp.,fundusze inwestycyjne,fund.emerytalne, inne instyt.pośrednictwa finansowego. Takie rozróżnienie tych instyt.jest istotne ze wzgl. na ich rolę w kreacji pieniądza. Bankowe instyt.finansowe mają możliwośc tworzenia pieniądza bankowego poprzez udzielanie kredytów, natom.instyt.poza bankowe mają jedynie obracać pieniądzem wyemitowanym przez BC oraz wykreowanym przez banki komercyjne.
*Ujęcie podmiotowe
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 56.00 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!