plik docx

Instrumenty finansowe

Instrumenty finansowe

Instrumenty finansowe

System finansowy

Mechanizm współtworzenia i przepływu siły nabywczej między niefinansowymi podmiotami gospodarczymi, w skład którego wchodzą:

  1.  •instrumenty finans...

plik doc

dębski opracowane pytania

prof. dębski opracowane pytania
      Przedstaw definicję rynku finansowego i jego dwie podstawowe funkcje Rynek finansowy określa się jako miejsce zawierania transakcji mających za przedmiot szeroko rozumiany kapitał finansowy. Podstawową funkcją jest przepływ pieniądza od podmiotów posiadających nadwyżkę środków do podmiotów ich nie posiadających , a chcące je zagospodarować. Na tej postawie można stwierdzić , że środki te są finansowymi aktywami dla ich posiadaczy i zobo...

plik doc

FINANSE PUBLICZNE

FINANSE PUBLICZNE
FINANSE PUBLICZNE P.Gaudemet – Finanse publiczne, S.Owsiak – Finanse publiczne, Teoria i praktyka E.Denek,J.Sobiech,J.Wolniak – Finanse publiczne J.Głuchowski – Polskie prawo podatkowe...

plik doc

finanse


Finanse to stosunki ekonomiczne polegające na gromadzeniu oraz podziale zasobów pieniężnych. Ponieważ poprzez podział i gromadzenie środków pieniężnych następuje podział produktu społecznego finanse nazywamy formą podziału produktu społecznego. Nie zaliczamy do nich zjawisk, przy których nie dochodzi do powstawania lub podziału zasobów pieniężnych np.ustalanie cen, pieniądz jako miernik wartości, numizmatyka, ewidencjonowanie księgowe.Instytucje finansowe: budżet, kredyt, podatki.Finanse...

plik doc

Finanse - ściąga - WSKIZ

Finanse - ściąga - WSKIZ
Produkcja: GRUPA A2 Rip do mini: DeMark 1.Przedmiot finansów przedsiębiorstw 2.Spółki prawa handlowego a inne formy działalności gospodarczej 3.Zarządzanie finansami 4.Zarządzanie finansami składa się z: 5.W ramach decyzji inwestycyjnych (dotyczących aktywów firmy) możliwe są następujące posunięcia: 6.W ramach decyzji finansowych (dotyczących pasywów firmy) wyróżnić można następujące: 7.Cel zarządzania finansami w przedsiębiorstwie oraz sposo...