plik doc

problemy z pisaniem

ddddd
Proces pielęgnowania z oddziału chirurgicznego. Obserwacja Pacjentka H.J., lat 21, zamieszkała w Goli została przyjęta na oddział chirurgii 26.07.2007r. Przyjęta z powodu dolegliwości bólowych, których przyczyną był wyrostek robaczkowy. Wykonano chorej zabieg operacyjny polegający na usunięciu wyrostka robaczkowego w dniu 27.07.2007r. Stan pacjentki w dniu dzisiejszym średni. Pacjentka przed zabiegiem odczuwała ból i niepokój. Przed zabiegiem przygotowano pole operacyjn...

plik doc

składniki wynagrodzenia

składniki wynagrodzenia do obliczeń
Składniki wynagrodzenia: potrącane składki i obliczanie podatku Każdy pracownik zatrudniony na umowę o pracę jest zobowiązany do systematycznego odprowadzania określonych składek do ZUS-u (Zakładu Ubezpieczeń Społecznych). Składki te opłacane są w wysokości zależnej od kwoty wynagrodzenia, jakie pobiera osoba zatrudniona, jednak ich wartość procentowa jest stała - określona odpowiednimi przepisami. Składki odprowadzane do ZUS-u przez pracownika L.P. R...

plik doc

składniki wynagrodzenia

składniki wynagrodzenia
Składniki wynagrodzenia: potrącane składki i obliczanie podatku Każdy pracownik zatrudniony na umowę o pracę jest zobowiązany do systematycznego odprowadzania określonych składek do ZUS-u (Zakładu Ubezpieczeń Społecznych). Składki te opłacane są w wysokości zależnej od kwoty wynagrodzenia, jakie pobiera osoba zatrudniona, jednak ich wartość procentowa jest stała - określona odpowiednimi przepisami. Składki odprowadzane do ZUS-u przez pracownika L.P. RODZAJ SKŁADK...

plik doc

metody finansowania

metody finansowania
      Opieka zdrowotna jest istotnym, ale bardzo trudnym elementem polityki każdego państwa. Najbardziej drażliwa pozostaje kwestia finansowania systemu ochrony zdrowia. Przyjęty w danym kraju sposób finansowania służby zdrowia związany jest bezpośrednio ze stosowanym w nim modelem systemu zdrowotnego. Zdrowie stanowi wartość nadrzędną dla każdego człowieka, a jego utrata powoduje poważne konsekwencje finansowe nie tylko dla jednostki, ale także społec...

plik doc

finanse ściaga II

finanse ściaga
I Finanse : *Współcześnie przez finanse rozumie się ogół zjawisk pieniężnych powstających w związku z działalnością gosp. i społeczną człowieka. *Przedmiotem nauki finansów są więc przede wszystkim zjawiska związane z tworzeniem pieniądza przez Bank Centralny oraz kreowaniem pieniądza przez banki komercyjne. Dopiero te zjawiska umożliwiają powst.innych zjaw.fin. Związanych z alokacją pieniądza, redystrybucją dochodu za pomocą pieniądza, operacje na giełdzie pap.wart., międ...

plik doc

finanse ściaga

finanse ściaga
I FINANSE *Definicje pojęcia finanse(5): 1)S.Bolland-FINANSE-to procesy i zjawiska pienieżne. Wniosek: „Tam gdzie nie ma pieniedzy, tam nie ma finansów”; Im więcej procesów i zjawisk pieniężnych, tym wieksza wiedza na ich temat. 2)Z.Fedorowicz-FINANSE-to ogół stosunków ekonomicznych związanych z gromadz. I rozdyspon. zasobów pieniężnych. Wniosek: finanse są częścia gospodarki. Wniosek 2: system finansowy jest czescia systemu gspodarczego. Wniosek 3: nuaka finansów jes...