plik doc

Krajowe i zagraniczne podróże służbowe - DELEGACJE

KRAJOWE I ZAGRANICZNE PODRÓŻE SŁUŻBOWE PRACOWNIKÓW, ZLECENIOBIORCÓW, CZŁONKÓW ZARZĄDU W ASPEKCIE PODATKOWYM I BILANSOWYM
KRAJOWE PODRÓŻE SŁUŻBOWE PRACOWNIKÓW, ZLECENIOBIORCÓW, CZŁONKÓW ZARZĄDU W ASPEKCIE PODATKOWYM I BILANSOWYM Podróż służbowa jest podróżą podjętą w celu wykonywania przez pracownika określonego zadania we wskazanym przez pracodawcę miejscu (art. 775 k.p.). Oznacza to, że nie należy traktować służbowych przejazdów pracowników w granicach miejscow...

plik doc

Lokaty terminowe


LOKATY TERMINOWE Lokaty terminowe są to depozyty bankowe deponowane w banku na określony z góry okres czasu. Właściciel lokaty, zwany deponentem, za złożone środki otrzymuje zapłatę w postaci odsetek. Wysokość odsetek zależy od oprocentowania lokaty oraz częstotliwości kapitalizowania odsetek. Oprocentowanie lokat jest ściśle związane z długością okresu deponowania. Oprocentowanie wkładów terminowych ma charakter stały lub zmienny (oprocentowanie stałe lub zmienne). Lokaty terminowe...

plik doc

teoria z finansow

moze to nie taka zupelnie \"notatka\" bardziej sciaga ale wiecie....powieksz czcionke i gotowe:-)
Finanse-ogół zjawisk ekonomicznych związanych z ruchem zasobów pieniężnych tj gromadzenie i wydatkowanie pieniędzy przez różne podmioty gospodarcze. Są forma podziału produktu społecznego związanego z gospodarka towarowo-pieniężną i zależną od stopnia jej rozwoju. W zależności od typów podmiotów gromadzących i wydających środki pieniężne wyróżnia się finanse: 1)publiczne-proces gromadzenia i r...

plik doc

finanse ściąga

postawowe pojęcia na finanse w formie poszerzonej ściągi
Finanse - ogół procesów związanych z gromadzeniem, rozporządzaniem i wydawaniem pieniądza oraz jego surogatów. Gromadzenie może następować w postaci bezzwrotnej lub zwrotnej (pożyczka). Wydatkowanie pieniądza może dokonywać się w formie transferu lub w postaci realizacji swojego prawa do produktu czy usługi. Funkcje finansów: * stymulacyjna (hamowanie lub pobudzanie działalności gospodarczej) * rozdzielcza: o ostateczna - gdy przy...

plik doc

GEOGRAFIA EKONOMICZNA pytania testowe

są to pytania testowe z geografii ekonomiczne odnoszace sie do książki autorstwa Z. Pawlaka
GEOGRAFIA EKONOMICZNA Największy problem dla rozwoju świata. (ludność, zagrożenia dla świata) Europejska Wspólnota Wolnego Handlu? (EFTA) Liczba członków UE. Kiedy powstała organizacja NATO? Która roślina ma najkrótszy okres wegetacji? (RYŻ, 100 dni) System władzy, w którym prezydent sprawuje funkcję premiera? (Republika prezydencka) Komunikacja (wspólne pojęcia dla łą...

plik pdf

Ustawa o finansach publicznych

Ustawa o finansach publicznych z 30 czerwca 2005.

©Kancelaria Sejmu

s. 1/1

USTAWA z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych1)

Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708.