plik doc

finanse

finanse sciaga
Wykład I Istota pieniądza i gospodarki pieniężnej I. Typowe postaci i rodzaje pieniądza: 1) Pierwotną (w stosunku do towarowo-pieniężnej) formę gospodarstwa społecznego była gospodarka oparta na bezpośredniej wymianie i na dokonywanym w naturze podziale. Zasadniczą rolę odgrywała w niej produkcja na potrzeby własne co powodowało, że oszczędzanie przybierało również postać oszczędzania naturalnego. Gospodarka naturalna- operuje dobrami i usługami, które posiadają wartoś...

plik docx

rachunkowość bilans aktywa

aktywa

Wykład 1 21.02.2011

Rachunkowość jest systemem odzwierciedlenia w mierniku pieniężnym sytuacji majątkowej i finansowej jednostki gospodarczej oraz kompleksowego ujmowania zachodzących w nich zjawisk i procesów gospodarczych za pomocą specyficznych metod, form i rozwiązań organizacyjnych i technicznych.

plik doc

finanse zadania

Proszę o pomoc w rozwiązaniu chociaż części z tych zadań, zadania potrzebuję na czwartek bez nich nie dostanę zaliczenia. Niestety finanse nie są moją dziedziną, w której czuję się dobrze dlatego będę wdzięczna za pomoc
1. Przeprowadzić amortyzację metodą liniową komputera o wartości początkowej 3.000zł nabytego 2.11.1999r. Stawka amortyzacji 25%. Podaj datę zakończenia naliczania amortyzacji komputera przyjmując, że przewidywany okres jego użytkowania wyniesie powyżej 1 roku. 2. Firma...

plik doc

1.Granice zadł. pub. w Polsce/2.Dług pub. Polski na tle państw UE 05-9

Praca przedstawia najważniejsze informacje o granicach zadłużenia publicznego Polski, jak również opisuje tzw. procedury ostrożnościowe i sanacyjne. W drugiej części opracowania porównano zadłużenie publiczne Polski na tle państw UE w latach 2005-09
1. Granice zadłużenia publicznego zostały ujęte w aktach prawnych, gdzie wyznaczono maksymalne limity zadłużenie w stosunku do wielości produktu krajowego brutto. Polskę obowiązują ograniczenia wynikające z Konstytucji RP, ustawy o finansach p...

plik doc

rachunkowość pytania na egz

to są pytania na egzamin ustny z rachunkowości na UMCS w Lublinie u dr Nóżki.
Rachunkowość 1. Pojęcie i cel rachunkowości Rachunkowość- jest stanem odzwierciedlenia w mierniku pieniężnym sytuacji majątkowej i finansowej jednostki oraz kompletnego ujmowania zachodzących w nich zjawiskach, procesach gospodarczych w uporządkowany sposób za pomocą specyficznych metod, form rozwiązań organizacyjnych i technicznych Cel rachunkowości- to identyfikacja, pomiar, przetwarzania oraz przekazywanie...

plik doc

Wartość przyszła i obecna renty - zadania

Teoria i zadania z finansów - wartość przyszła i obecna renty
Wartość przyszła i obecna renty Renta jest to specyficzny rodzaj strumienia pieniądza charakteryzujący się równymi płatnościami w równych odstępach czasu (zawsze ta sama kwota) FVCFn . płatna z góry (1 + p)n+1 ? 1 FVCFn = CF [-------------------------- - 1] p płatna z dołu (1 + p)n ? 1 FVCFn = CF [------------------...

plik doc

Finanse publiczne

Mozna zrobic sobie sciage u Pani dr Niznik
Co to jest deficyt i w jaki sposób może być pokryty? Deficyt budżetu jednostki samorządu terytorialnego może być pokryty przychodami pochodzącymi z: 1) sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego; 2) kredytów; 3) pożyczek; 4) prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego; 5) nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych; Rezerwy W budżecie jednostki samorządu...

plik pdf

Koszty - w aspekcie bilansowym i podatkowym

Koszty
•wtorek, 19 maja 2009  Koszty uzyskania przychodów bezpośrednio związane z przychodami, poniesione w latach poprzedzających rok podatkowy oraz w roku podatkowym, są potrącalne w tym roku podatkowym, w którym osiągnięte zostały odpowiadające im przychody, z zastrzeżeniem Art. 15 ust. 4b i 4c. •wtorek, 19 maja 2009 1  Koszty uzyskania przychodów bezpośrednio związane z przychodami, odnoszące się do przychodów danego roku podatkowego, a poniesione po zakończeniu tego roku poda...