ikona pliku doc

filozofia ściągi II notatki

2 część ściąg na filozofię


  514 osób zadowolonych z pobrania
ocena: 4.0, 514
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 32.50 kB.


Założenie filozofii analitycznej. (patrz kierunki fil.) Russel zwraca uwagę na to, że każde zdanie ma kilka warstw. 1.analiza logiczna zdania, 2.analiza gramatyczna zdania, 3. analiza semantyczna zdania( znaczenie poszczególnych słów). Należy umieć rozróżnić zdanie jednostkowe od zdania ogólnego. Strawson- język potoczny jest poprawny, ale ma inną logikę. W związku z tym, musimy wprowadzić różnicę między zdaniami a wypowiedziami. Zdanie ma: znaczenie, użycie i wygłoszenie. Wartość logiczną można przypisać tylko do wygłoszeń. Wiele zdań jest poprawnych, ale bez wartości logicznej. Fenomenologia (patrz kierunki filozof.) Postulat Husserla: ?Z powrotem do rzeczy samych?. Husserl rzeczy rozumie jako to, co dane. Doświadczenie polega na aktywnym przystosowaniu się do przedmiotu, co jest możliwe dzięki intencjonalnej świadomości. E. Stain była ateistką, przeszła na skrajny katolicyzm. Próbowała pogodzić fenomenologię z tomizmem. Tłumaczyła teksty z tomizmu na język fenomenologiczny. R. Ingarden ?polski fenomenolog, napisał ?Spór o istnienie świata?. Socjologia wiedzy. Durkheim jest twórcą socjologii na świecie, zbudował fundament badań empirycznych. Jego tezy: ?Człowiek jest produktem społecznym?, ?Matematyka jest tworem empirycznym?. Jego koncepcje to fizykalizm socjologiczny. Twierdzi, że idea patriotyzmu nie różni się od idei religijnych. Wszystko jest produktem społecznym. Weber ? kluczem do badania i formowania wiedzy jest religia. Mannheim- kluczem do rozumienia społeczeństwa jest ideologia. Scheler- twórca sformułowania ?socjologia jest wiedzą?. Jest twórcą aksjologii. Kluczem do rozumienia społeczeństwa są wartości uznawane przez dane społeczeństwo. Różne koncepcje człowieka. Wszystkie koncepcje człowieka opierają się na dwóch podstawowych Platona i Arystotelesa. (patrz augustianizm i tomizm) Cechy współczesnego myślenia: -bihevioryzm, -postmodernizm (za
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 32.50 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!