ikona pliku doc

filozofia ściągi notatki

Ściągi z 2 roku na filozofię cz. 1


  886 osób zadowolonych z pobrania
ocena: 4.0, 886
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 34,00 kB.


Działy filozofii: 1.Logika(dot.zdania)-metody formalne Prawda/fałsz : *l.formalna, *l.semiotyczna, *metodologia nauk. 2.Ontologia-zajmuje się rzeczywistością-nauka o bycie, stanowi fundament nauk szczegółowych, zaawansowane metody formalne. 3.Metafizyka-odpowiada na pytania na podstawie teologii, nakierowana jednak jest na absolut, a teologia na byt; intuicja(wglądy), produkuje hipotezy. 4. Etyka-normami są dobro i zło, 5.Antropologia filozoficzna(filozofia człowieka), człowiek jako podmiot poznawczy. 6. Estetyka-piękno/brzydota. 7.Epistemologia(teoria poznania-stanowi fundament wszystkich teorii empirycznych). Kierunki filozoficzne: 1. Fenomenologia-za przedmiot badań ma fenomen. Podstawowy termin-intuicja czyli wgląd. Zakłada iż na podstawie 1faktu dzięki intuicji badacz ma wgląd w istotę, która rozpościera się na cały zbiór faktów. Jest wgląd, ale nie ma uogólnienia. 2. Filozofia transcedentalna- związana z E. Kantem. Badania nazywane przez Kanta ? transcendentalnymi?, to znaczy niedotyczącymi przedmiotów, lecz samego sposobu ich poznawania, mianowicie czy jest ono możliwe a priori3. Zadanie filozofii transcendentalnej polega na zbadaniu warunków możliwości doświadczenia. Warunki te należy rozumieć u Kanta jako logiczne założenia aprioryczne w umyśle ludzkim, będące podstawą powszechności i konieczności wszelkiego poznania. Rozróżnia się badania na poziomie empirycznym i na gruncie tych badań powstaje teoria empiryczna, jest ona formułowana na podstawie intelektu. Przekracza ona intelekt. 3. Filozofia analityczna- frontalnie zaatakowała metafizykę i na jej miejsce wprowadziła filozofię analityczną, która polega na analizie tekstów dzięki narzędziom logicznym. 4. Filozofia języka- w pełni zawiera się w filozofii analitycznej. Ontologia Platona a metafizyka Arystotelesa. Ontologia Platona jest osadzona w następującym założeniu: przedmioty idealne oraz przedmioty matemat. Odkrywane, rozpoznawane
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 34,00 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!