ikona pliku pdf

filozofia i etyka notatki

filozofia etyka


ocena: 4.0, 3
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 757.00 kB.


Filozofia i etyka polityki wykład 1
Dyżur: Pon 12-13; czw 13-15, jelioski@amu.edu.pl, 61 829 65 71 Egzamin pisemny
Literatura: Filozofia:        Etyka:      Dziamski S. „kultura i etyka życia społeczno-zawodowego” P-o 2005 Hołóbka J. „etyka w działaniu” – w-wa 2001 Red. P. Singer „Przewodnik po etyce” w-wa 2002 Singer P. „etyka praktyczna” w-wa 2003 Tokarczyk R. „prawa narodzin, życia i śmierci. Etyczne problemy współczesności” Lublin 1984 Buksioski T. „współczesne filozofie polityki” Poznao 2006 Crick B. „w obronie polityki” w-wa 2004 Drozdowicz Z. „liberalizm europejski” Poznao 2005 Król M. „filozofia polityczna” Kraków 2008 Kymlicka W. „Współczesna filozofia polityczna” Kraków 1998 „przewodnik po współczesnej filozofii politycznej” w- wa 1998 Szachaj A., Jakubowski M. „filozofia polityki”
Przedmiot polityki, zakres, czym się zajmują inne dyscypliny zbieżne z fil. polit., przedmiot filozofii, podstawowe idee fil. polit.
Istotą gatunku homo sapiens jest twórczy niepokój, który prowadzi ku nowym odkryciom różnych poziomów rzeczywistości wykraczających poza bezpośrednio dostępne dane wrażeniowe, łączy się z nim umiejętnośd wychodzenia poza horyzont aktualnego tu i teraz. Umiejetnośd ukierunkowana ku wartościom istotnym dla samej egzystencji, dążenie to bywa określane dążenia ku transcendowaniu (transcendere łac. przekraczad, wychodzid poza/ponad), a ono wyrasta z poczucia niedopełnienia, tęsknoty za pełniejszym, bardziej harmonijnym życiem, może ied ono koloryt tragedii, kiedy tęsknoty zwiążemy z wartościami pozornymi i niepokój poprowadzi w krainę iluzji. Dążenie to jest zw. Z poszukiwaniem wartości, których nie można ujmowad w kategoriach pragmatyki, przeliczanych korzyści – owo dążenie decyduje o bogactwie i pięknie życia. 1
Umiejętnośd kontemplacji piękna w syt. Kompletnego zagrożenia/wycieoczenia/g
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 757.00 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!