ikona pliku doc

Filozofia- egzamin notatki


  358 osób zadowolonych z pobrania
ocena: 4.0, 358
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 287.50 kB.


FILOZOFIA PYTANIE 1. Rozwój i powstanie filozofii. Filozofia jako nauka. FILOZOFIA = umiłowanie mądrości (z grec.) FILEO + SOPHIA miłość, kochanie, lubię, miłuje + mądrość Przedmiot filozofii FILOZOFIA to nauka o tym co dla ludzkości najważniejsze i najcenniejsze, czyli we wcześniejszych okresach: NORMY MORALNE, BÓG I DUSZA, PRZYRODA. Przedmiotem filozofii był na początku ŚWIAT RZECZYWISTY, później zawężony do myśli ludzkich o świecie. Filozofia na początku nie była uznawana jako nauka. Myśliciele, którzy ją uprawiali przez podejście bardziej ogólne nie uznawali jej jako nauki. Filozofia była POEZJĄ, chęcią poznania, zaspakajaniem potrzeb. Nie rozróżniano nauki od filozofii. Każdy naukowiec był filozofem każdy filozof był naukowcem. Filozofia jest wiedzą o rzeczywistości. ?Mądrość jest rzeczą boską, a jedynie miłość jej jest dostępna dla ludzi? PITAGORAS EPOKI FILOZOFII; Starożytna (V i IV w. p.n.e. ? IV w n e) Średniowieczna (pocz. V w ? XV w n e) Renesansu (XV ? XVI w n e) Nowożytna (od XVI ? XIX w n e) Współczesna (k. XIX ? pocz. XXI w n e) DZIAŁY FILOZOFII; ONTOLOGIA ? teoria bytu (gr, on ? byt) od starożytności do odrodzenia ETYKA ESTETYKA FILOZOFIA SPOŁECZNA to filozofia polityki HUMANIZM ? ontologi filozofia człowieka TEORIA POZNANIA I METODOLOGIA Te historyczne działy funkcjonują do dziś. Podziały nurtów filozoficznych; MATERIALISTYCZNE; Starożytny materializm atomistyczny (nawet świadomość składa się z atomów) Mechanistyczny (wszystko jest mechanizmem) Współczesny (funkcjonowanie materii zależy od człowieka) IDEALISTYCZNE Idealizm obiektywy (idea istnieje poza człowiekiem np. Bóg) Idealizm subiektywny (istotę pierwotną jest indywidualna świadomość człowieka) PYTANIE 2. Sokrates jako filozof i wykładowca. SOKRATES 469-399 p.n.e. Żył i nauczał w Atenach, przez Ateńczyków zos
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 287.50 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!