plik docx

Myśl Marksistowska

Idea marksistowska

Ewa Niemirska

WSM 2013/2014

Myśl Marksistowska

Myśl marksistowska liczy już ponad 150 lat.  Twórcami tej teorii byli Karol Marks i Fryderyk Engels. W tym czasie różna była jej recepc...

plik doc

Etyka

etyka notatka
Etyka jest dyscypliną filozoficzną. Powstała jako część filozofii i nadal nią pozostaje. Istnieją różne szkoły i kierunki filozoficzne. Etyka – nauka o tym jak człowiek powinien postępować, teoria moralności.       j. grecki – hetos – wymiar społeczny - etos – wymiar jednostkowy – wartość, ideał, charakter; styl, sposób życia, postawy danej grupy społecznej.       j. łaciński – MOS, mores, moralitas – charakter, usposobienie, zwyczaj, oby...

plik doc

wzorce filozoficzne

wzorce filozoficzne
WZORCE FIL. - WYKŁADY 03.03 Sokrates -niezależność od pragnień/potrzeb -dystans -rozumne panowanie nad emocjami -stan panowania nad okolicznościami -zachowanie siebie niezależnie od sytuacji obszar mniemań obszar 'rzeczywisty' -u podstaw są wyobrażenia(zmysły nas inf. jaki jest świat) -nasz świat jest naszym wyobrażeniem (niebezpieczeństwo prawdy pozornej (wy...

plik doc

Interpretacja - Zbytni zapał Kniaźnin

Interpretacja
Zbytni zapał Franciszek Dionizy Kniaźnin Ktokolwiek kocha w zbytniej gorącości, Musi ten ucierpieć wiele: Zmartwienia, nudy, niespania, przykrości, Fochy, grymasy, cherchele. Rozum odstąpi, namiętność opadnie, Serce się gwałtem przylepi. Im bardziej zdrowa kim uwaga władnie, Tym bardziej miłość oślepi. W ustawnej trosce, w ustawnej pożodze, W ustawnej żyje bojaźni. Im bardziej tkliwa zawiść go ubodze, Tym bardziej ponęta drażni. Przeklina miłość, co mu serce dręc...

plik doc

filozofia

filozofia notatki
Filozofia – etymologiczne źródło znajduje się w starożytnej grece, gdzie wyraz ten oznacza „umiłowanie mądrości” fileo + sophia fileo - miłować, dążyć sophia - wiedza, mądrość Dla Greków „mądrość „ to znajomość spraw ludzkich i boskich. Tradycja autorstwo słowa „filozofia” przypisuje Pitagorasowi. Mądrość dostępna jest tylko bogom, zatem człowiekowi pozostaje jedynie umiłowanie mądrości i dążenie do wiedzy. wniosek: wiedza absolutna nie jest człowiekowi dostępna wni...

plik doc

Filozofia notatki

notatki z filozofii
Filozofia – etymologiczne źródło znajduje się w starożytnej grece, gdzie wyraz ten oznacza „umiłowanie mądrości” fileo + sophia fileo - miłować, dążyć sophia - wiedza, mądrość Dla Greków „mądrość „ to znajomość spraw ludzkich i boskich. Tradycja autorstwo słowa „filozofia” przypisuje Pitagorasowi. Mądrość dostępna jest tylko bogom, zatem człowiekowi pozostaje jedynie umiłowanie mądrości i dążenie do wiedzy. wniosek: wiedza absolutna nie jest człowiekowi dostępna w...

plik doc

historia filozofii

historia filozofii
Elementarne wiadomości z historii filozofii europejskiej. A. Uwagi o pojmowaniu filozofii Filozofia europejska narodziła się w Grecji ok. 600 r. p.n.e. Z początku filozofia była utożsamiana z wszelką postacią wiedzy racjonalnej. Słowa „filozofia” i „nauka” uważano za synonimy. Świadomość odrębności tych dwóch dziedzin zaczęła upowszechniać się w czasach nowożytnych. Dla pierwszych myślicieli greckich filozofia była refleksją nad naturą i genezą świata. Dla następnych...