plik doc

Historia Filozofii - wykłady

Notatki dotyczą całego okresu az do Immanuel Levinas.
(1) 03-10-07 Okresy podziału historii filozofii: 1) filozofia starożytna (od początki do V w. AD) 2) filozofia średniowiecza (do XIV w.) 3) filozofia nowożytna (w tym współczesna) (od początku XV w.) Filozofia jest najstarszą z dziedzin ludzkiego racjonalnego poznania. Starożytna Grecja jest kolebką filozofii starożytnej. Termin „filozofia” jest tworem Greków; wg tradycji jego twórcą był Pitagoras – filo + sophia = umiłowanie mądro...

plik doc

filozofia

Filozofia ściaga
. 1.Koncepcje etyczne na przestrzeni wieków Sokrates : nazywany ojcem etyki; przedmiotem etytki jest powinność moralna ludzkiego działania. Utożsamia się z tym co jest człowiekowi należne ze względu na jego godność. Każdy człowiek powinien kierować się głosem sumienia. Do utworzenia systemu etyki prowadzi analiza sprawności moralnych, tj. cnót. Sokrates zastanawiał się czym jest ludzkie szczęście – najwyższa wartość moralna. Osiąga się je dzięki cnocie. Cnota utożsamiana...

plik doc

test z anestezji

chwila relaksu
OBJAWY NEUROLOGICZNE ataksja       tylnopowrózkowa (bezład) – zaburzenia czucia głębokiego (proprio- i eksterorecepcji)       móżdżkowa (asynergia) – zaburzenia czynności móżdżku ; niezborność ruchowa dysmetria à jeden z najważniejszych objawów niezborności ruchowej ; niemożnośc zahamowania ruchu w dowolnym momencie ; brak właściwej miary w ruchach ; uszk.móżdżku hipermetria / hipometria à brak kontroli używania siły do wykonywanych czynn...

plik doc

filozofia, ściąga

sciaga z filozofii
Magdalena Nienajadło 13402 1MFZ WSZIA w Zamościu Życie jest jak woda, która wysycha na słońcu – płynie szybko, a słońcem jest rozkosz, która życie wysusza. – Tales z Miletu Tales z Miletu porównuje życie do strumienia ,a słonce do rozkoszy życiowych, które spotykają każdego człowieka. Jednakże zbyt częste korzystanie z przyjemności życia prowadzi do jego szybszego końca. Tak jak strumień wysycha z nadmiaru słońca, tak i życie człowieka, który ciągle tylko korzysta z...

plik docx

Sokrates, bibliografia

Plik zawiera bibliografie Sokratesa.

Sokrates to grecki filozof, urodzony w 469 r. p.n.e. w Atenach. Bardzo był związany ze swoim miastem, w którym też w 399 r. p.n.e. tragicznie umarł. Właściwie całe życie tam spędził z wyjątkiem wypraw wojennych na których jako żołnierz dawał dowody odwagi oraz nieprzeciętnej postawy wobec zagrożenia. Prowadził życie nauczyciela, lecz inne niż to, które p...

plik doc

Moje życie ,moja praca i mój los w perspektywie przeczytanego eseju Pr

przedstawienie na podstawie wybranego eseju Leszka Kołakowskiego z ksiażki pt Mini wykłady o maksi sprawach własnego opracowania na temat pewnych zagadnień filozofii
Bogdan Krok Wydział Pedagogiki Rok akademicki 2012/13 Semestr I Praca semestralna z Filozofii . Wykładowca dr Magdalena Cybulska Temat: „Moje życie ,moja praca i mój los w perspektywie przeczytanego eseju Profesora Leszka Kołakowskiego „O władzy” z książki pt. "Mini wykłady o maxi sprawach „ Przyznam s...