ikona pliku doc

filozofia notatki

Filozofia ściaga


ocena: 4.0, 5
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 153.50 kB.


.
1.Koncepcje etyczne na przestrzeni wieków
Sokrates : nazywany ojcem etyki; przedmiotem etytki jest powinność moralna ludzkiego działania. Utożsamia się z tym co jest człowiekowi należne ze względu na jego godność. Każdy człowiek powinien kierować się głosem sumienia. Do utworzenia systemu etyki prowadzi analiza sprawności moralnych, tj. cnót. Sokrates zastanawiał się czym jest ludzkie szczęście – najwyższa wartość moralna. Osiąga się je dzięki cnocie. Cnota utożsamiana jest ze szczęściem. Cnota jest wiedzą, więc można się jej nauczyć
Intelektualizm moralny – wystarczy wiedzieć by być cnotliwym; utożsamianie wiedzy z cnotą
Sokrates wprowadził szereg nowych pojęć : enkrateia (panowanie nad sobą, nad zwierzęcą naturą w stanie przyjemności i bólu), krateia, autarkia (autonomia cnoty i człowieka cnotliwego; człowiek jeżeli zapanuje nad sobą stanie się autonomiczny)
-> musi uniezależnić się od wpływów zew., musi kierować się rozumem aby osiągnąć autarkie;
-> powinien tylko kierować się rozumem; jest to przydatne do zdobycia wiedzy oraz do panowania nad sobą
Platon : utożsamiał etykę z teorią szczęścia; Eudajmonizm – teoria szczęścia; zapoczątkował spór o to co stanowi istotę szczęścia i co jest celem działania. Uważał, że ostatecznym celem człowieka jest szczęście – dobro najwyższe. Połączenie dobra, piękna i prawdy – platońska triada. Szczęście zapewnia kontakt intelektualny z innymi. Twierdził, że mędrzec może jako władca uszczęśliwić ludzi.
Arystoteles : wyodrębnił etykę jako osobną dyscyplinę z filozofii praktycznej. Naszą ludzką moralność i powinność postępowania moralnego wyznacza nasz stosunek do najwyższego dobra. Istotą najwyższego dobra określił na podstawie działania ludzkiego, w którym osiągnięcie dobra jest koniecznym warunkiem działania. Nasza wola skierowana jest ku dobru, które stanowi cel naszego działania. M
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 153.50 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!