ikona pliku doc

Filozofia notatki

Historia filozofii


  2004 osób zadowolonych z pobrania
ocena: 4.0, 2004
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 111,50 kB.


1. NARODZINY I NATURA FILOZOFII- narodziła się w Grecji z myślenia o rzeczywistości jako o jednym, jako o bycie, wśród Jonów, w tzw. epoce presokratejskiej, jej ojcem jest Tales z Miletu (VII w. p.n.e.). Powstała na skutek przejścia od mitu do logosu (rozumu). Narodziła się ze zdziwienia. Pierwszy słowa filozofia użył Pitagoras. Jest korzeniem kultury europejskiej. Uważano ją za naukę o rzeczywistości. Jak pierwsza powstała jońska filozofia przyrody. POJĘCIE FILOZOFII- z greckiego to umiłowanie, upodobanie mądrości, znajduje się między bogami a ludźmi, między mądrością a głupotą, to wysiłek nieskończony, niespełniony (według Platona). Według Arystotelesa to posiadanie wiedzy, poznanie przyczyn wszystkiego, Boga, wiedzy absolutnej, które jest możliwe dla człowieka spragnionego wiedzy. Zagadnienia filozofii dzielą się na: ontologiczne (metafizyka szczegółowa- teologia i ogólna, to teoria bytu), epistemologiczne (teoria poznania, logika, metodologia nauk) i aksjologiczne ( teoria wartości, etyka, estetyka, filozofia społeczna). FILOZOFIA A RELIGIA (MITOLOGIA)- silny związek z religią, filozofowie- wierzącymi, rozważania o Bogu jako o początku wszystkiego przedmiotem filozofii, związek z mistyką; nazwanie Żydów filozofami, bo wierzyli w jednego Boga, Bóg to najdoskonalsza myśl, która myśli (Sokrates), Arystoteles mówi w filozofii o możliwości poznania Boga. FILOZOFIA A NAUKA- filozofia to nauka o rzeczywistości, na którą składają się: fizyka (o rzeczywistości, przyrodzie, inaczej metafizyka), logika (zasady myślenia, poznania, podstawy wiedzy, to dialektyka według Platona), etyka (wg Greków nauka o szczęściu, teoria szczęścia). Arystoteles mówi, że filozofia to nauka o rzeczywistości, o jej podstawach, o świecie i kosmosie, a Platon- nauka o podstawach poznania, o tym, co możemy wiedzieć, o myśleniu o rzeczywistości. Grecy fascynowali się nauka, myślą, rozumem. ZASADA JEDNOŚCI
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 111,50 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!