plik pdf

Adam Kulawik - Poetyka LITERATUROZNASTWO

ksiązka
ADAM KULAWIK POETYKA WSTĘP DO TEORII DZIEŁA LITERACKIEGO WYDANIE II POPRAWIONE ANTYKWA KRAKÓW MGMXCIV SPIS TREŚCI Od autora Część pierwsza 5 Problematyka ogólna poetyki Poetyka i jej przedmiot Kategoria literackości Dzieło literackie Funkcje dzieła literackiego Komunikacja literacka. Autor. Podmiot literacki. Czytelnik Część druga Stylistyka Zagadnienia ogólne. Stylistyka i jej przedmiot System językowy Pojęcie tekstu Funkcje mowy Styl językowy Klasyfikacja stylów językowy...

plik doc

Charakterystyka porownawcza

charakterystyka
W powieści Bolesława Prusa pt Lalka poznajemy dwóch ciekawych bohaterów. Stanisława Wokulskiego i …Julian Ochockiego. Są to mężczyźni podobni do siebie, jednak nie do końca. Czterdziestopięcioletni Stanisława Wokulski był synem szlachcica. Jednak ze względu na problemy majątkowe był przymuszony przez biedę do pracy (?). Marzył o zdobyciu wykształcenia. Bardzo długo pracował, by zrealizować swój cel. ożenił się z Małgorzatą Mincel – wdową (?) Jego małżeństwo było dla niego...

plik docx

wstęp do literaturoznawstwa, najważniejsze zagadnienia

Najważniejsze zagadnienia z przedmiotu wstęp do literaturoznawstwa.

LITERATUROZNAWSTWO-dyscyplina humanistyczna, której przedmiotem zainteresowania jest literatura, a przede wszystkim analiza poszczególnych utworów lit. oraz rekonstruowanie historycznoliterackich procesów. W obrębie tej dyscypliny formułuje się także ogólne teorie oraz metodologie badań literackich. Można je dzielić na 3 zasadnicze działy: historię literatury, teorię oraz krytykę li...

plik doc

filozofia

filozofia, pytania i odpowiedzi
Historia filozofii Dziennikarstwo i komunikacja społeczna rok I, sem. 1. Pytania egzaminacyjne + odpowiedzi Filozofia starożytna 1.Czym jest filozofia? Źródła filozofii greckiej (religia politeistyczna i misteryjna, Hezjod „Teogonia”). Okresy filozofii greckiej. Filozofia – słowo to pochodzi od greckiego phileo – kochać i sophia – mądrość; oznacza umiłowanie mądrości. Prawdopodobnie po raz pierwszy zostało użyte przez Pitagorasa. Filozofia zajmuje się o...

plik doc

Chiński, podstawowe zwroty języka chińskiego

podstawowe zwroty języka chińskiego
Zwroty podstawowe 是的 [shì de] - tak 不 [bù] - nie 谢谢 [Xièxie.] - Dziękuję. 不客气 [Bù kèqì.] / 不谢 [Bù xiè.] - Proszę bardzo / Nie ma za co. 请 [Gǐng.] - Proszę (prosząc o coś). 给你 [Gěi nǐ.] (dosł. Daję ci.) - Proszę (podając coś). 你好 [Nǐ hǎo.] - Dzień dobry (nieformalnie do jednej osoby) 您好 [Nín hǎo.] - Dzień dobry (formalnie do jednej osoby) 你们好 [Nǐmen hǎo.] - Dzień dobry (nieformalnie do 2 lub więcej osób) 诸位好 [Zhūwèi hǎo.] - Dzień dobry (...

plik pdf

Honoré de Balzac

Książka W formie pdf
Aby rozpocząć lekturę, kliknij na taki przycisk , który da ci pełny dostęp do spisu treści książki. Jeśli chcesz połączyć się z Portem Wydawniczym LITERATURA.NET.PL kliknij na logo poniżej. Honore de Balzac Ojciec Goriot Tłumaczył Tadeusz Żeleński-Boy Tower Press 2000 Copyright by Tower Press, Gdańsk 2000 2 Wielkiemu i znakomitemu Geoffroy de Saint Hillaire1 w dowód podziwu dla jego prac i geniuszu. De Balzac 1 Geoffroy de Saint Hillaire, wybitny przyrodnik f...

plik doc

Opracowanie kazania Piotra Skargi

Analiza kazania VIII Piotra Skargi
Analiza kazania VIII Piotra Skargi W kazaniu VIII „O szóstej chorobie Rzeczypospolitej, która jest dla grzechów jawnych i niekarności ich” Piotr Skarga mówi o grzechach Rzeczypospolitej, które niszczą państwo i jego obywateli. Skarga przyjmuje rolę proroka, który czuje się zobowiązany do wskazywania i piętnowania grzechów szlachty. Jednocześnie jednak stawiając siebie obok proroków biblijnych, mówi o sobie jako o „niegodnej proroczynie”. Tym samym obniżaj...