ikona pliku docx

fazy życia czlowieka notatki


ocena: 4.0, 2
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 22.28 kB.


FAZY ŻYCIA CZŁOWIEKA

 1. FAZA PRENATALNA
 2. NARODZINY / NOWORODEK
 3. FAZA NIEMOWLĘCA
 4. WIEK PONIEMOWLĘCY
 5. FAZA OKRESU PRZEDSZKOLNEGO
 6. MŁODSZY WIEK SZKOLNY
 7. WIEK DORASTANIA CZYLI ADOLESCENCJA
 8. WCZESNA DOROSŁOŚĆ
 9. ŚREDNIA DOROSŁOŚĆ
 10. PÓŹNA DOROSŁOŚĆ

2) NARODZINY- NOWORODEK  -Doskonalenie się układu oddechowego, pokarmowego, wydalniczego

3) OKRES NIEMOWLĘCY ( trwa pierwsze cztery tygodnie życia)

 1. Pierwszym ważnym zadaniem rozwojowym jest życie poza organizmem matki
 2.  W okresie niemowlęcym widoczne zmiany dotyczą rozwoju  psychoruchowego
 3.  Jednym z głównych osiągnięć dziecka w tym okresie rozwojowym jest pionizacja ciała oraz

opanowanie umiejętności samodzielnego przemieszczania się

 1.  Niezwykle ważnym osiągnięciem w zakresie manipulacji jest opanowanie dowolnego chwytania i wypuszczania  przedmiotów  oraz  opanowanie  charakterystycznego  tylko  dla  ludzi chwytu pęsetkowego
 2. Pod koniec wieku niemowlęcego można zaobserwować  u dziecka bogaty repertuar emocji: zadowolenie ,niezadowolenie, wstręt, strach, gniew

OKRES PRZEDZSZKOLNY

 1.   udoskonalenia  rozwoju  ruchowego  (głównie  motoryka  mała) warunek osiągnięcia gotowości do nauki pisania
 2. samodzielności  i  automatycznego  wykonywania  podstawowych  czynności  (jedzenie,

ubieranie się itp.)

 1. opanowania mowy
 2. dowolności procesów poznawczych zdolności ukierunkowania uwagi zgodnie z poleceniem, odtwarzania na żądanie wierszyków, treści piosenek itp., doprowadzania czynności do końca, nastawienie na cel, zdolności do podejmowania zadań
 3. świadomości własnej niewiedzy
 4. Pojawiają się pierwsze standardy stanu idealnego np. co to znaczy być „grzecznym dzieckiem
 5. identyfikacja z własną płcią
 6. samodzielności w nawiązywaniu kontaktów
 7. Dziecko, kończąc okres przedszkolny stopniowo zdobywa kontrolę nad własnym zachowaniem, potrafi nawiązać współpracę z rówieśnikami oraz osiąga gotowość do podjęcia nauki w szkole
 8. Główną formą aktywności dziecka w wieku przedszkolnym jest zabawa Przechodzi  ona  od form zabawy  indywidualnej  ku  zespołowej.  Najczęstszymi  rodzajami    zabaw    dzieci    w    wieku przedszkolnym są zabawy tematyczne oraz konstrukcyjne

MŁODSZY WIEK SZKOLNY

Młodszy wiek szkolny czy inaczej wiek szkolny charakteryzuje się radykalnymi zmianami w sytuacji życiowej dziecka, które rozpoczyna naukę. Podejmuje ono stałe obowiązki, a to jak się z nich wywiązuje podlega ocenie. Zwiększa się samodzielność  dziecka, a relacje społeczne stają się bardziej rozbudowane i złożone. Dziecko zaczyna przynależeć do różnych środowisk w szkole oraz poza nią. Obowiązują w nich różne normy współżycia i konieczność podjęcia różnych ról. Podsumowując ten okres rozwojowy można wskazać

 1. rozwój  fizyczny  jest  powolny,  ale  stały
 2. czynności  umysłowe  charakteryzuje odwracalność  wzrasta  zdolność  do logicznego zapamiętywania materiału
 3. dziecko potrafi kontrolować  już swoje reakcje emocjonalne
 4. w relacjach społecznych zauważa się coraz mniej związków o charakterze przywiązaniowym do rodziców, zmienia się natomiast ilość i jakoś relacji z rówieśnikami, coraz powszechniejsza staje się przyjaźń, która jest bardziej trwała i trwa dłużej;
 5.  na ten etap życia dziecka przypada kulminacja w zakresie segregacji płciowej podczas zabaw grupowych

ROZWÓJ ADOLESCENCJI

 1. Adolescencja dzieli się na dwa etapy wczesną i późna fazę adolescencji rozdzieloną zazwyczaj kryzysem tożsamości około 16 r.ż.
 2. W pierwszym etapie dominują zmiany biologiczne i związane z nimi przemiany w sferze psychiki,
 3. w drugim etapie następuje wyciszenie i stabilizacja w zakresie tych zmian
 4. W sferze poznawczej następuje rozwój myślenia logicznego i abstrakcyjnego z  kolei  procesy informacyjnej  przebiegają  szybciej  i  dokładniej.  Te  nowe  możliwości  poznawcze  sprzyjają rozwojowi krytycznego myślenia
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 22.28 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!