ikona pliku doc

Farmakologia wiadomości wstępne notatki

Wiadosości wstępne z farmakologii


ocena: 4.0, 10
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 176.00 kB.


FARMAKOLOGIA – nauka o lekach; nazwa pochodzi z greckiego Farmakon-lek i Logos- nauka, wiedza
DRUG – w angielskiej terminologii – każdy związek działający farmakologicznie, który niekoniecznie jest lekiem w ścisłym tego słowa znaczeniu
Farmakologia zajmuje się:
      mechanizmami działania leków na organizm
      działaniami leczniczymi i niepożądanymi
      problemami losów leku w organizmie i wzajemnego oddziaływania pomiędzy lekami
FARMAKOLOGIA KLINICZNA – dział zajmujący się klinicznymi aspektami leczenia farmakologicznego
W związku ze stałym zainteresowaniem rozwoju nauki o leku wprowadza się do leczenia nowe, bardziej aktywne i bardziej wybiórczo działające związki lecznicze co wymaga rozszerzenia badań nad mechanizmami ich działania do czego służą nowe doświadczalne metody i stąd powstaje wiele nowych działów farmakologii np.farmakogenetyka, immunofarmakologia i inne.
Działy farmakologii:
      Farmakokinetyka
      zajmuje się matematyczną oceną ilościową procesów kinetycznych jakim lek podlega w organiźmie
      obejmuje wchłanianie, dostępność biologiczną, rozmieszczenie w tkankach, biotransformację i wydalanie
      Farmakodynamika
      bada wpływ leku na organizm i poszczególne narządy
      bada mechanizm działania leku
- w zależności od metody wyróżniamy: farmakodynamikę biochemiczną, molekularną, genetyczną


LEK – to substancja lub jej metabolit wywołujaca w organizmie określony
efekt terapeutyczny, profilaktyczny lub diagnostyczny.
      różne postacie leków mogą mieć różne czasy działania
      postacie leków o przedłużonym działaniu stosuje się doustnie i pozajelitowo
      stosowane doustnie charakteryzują się powolnym uwalnianiem i wchłanianiem związków czynnych
      postacie stosowane pozajelitowo wykazują długotrwałe działanie głównie z powodu powolnego wchłaniania z miejsca podania leku
      z powodu zmiany struktury chemicznej leku można spowodować większe gromadzenie si
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 176.00 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!