ikona pliku docx

farmakologia astma notatki

farma


ocena: 4.0, 2
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 25.54 kB.


Leki stosowane w terapii astmy

Astma

- przewlekła choroba zapalna dróg oddechowych, w której uczestniczy wiele komórek i sub. Przez nie uwalnianych

- jest przyczyną nadkreatywności oskrzeli prowadzącej do nawracających  epizodów świszczącego oddechu, duszności, ściskania w kl piersiowej i kaszlu, występuje szczególnie w nocy i nad ranem

EPIDEMOLIGIA

- najczęstsza z chorób ukł oddechowego,

- astma występuje u ok 10-15% dzieci,

- zbyt rzadko rozpoznawana (nieprawidłowo leczona)

- częściej w krajach wysoko uprzemysłowionych

PODSTAWY PATOGENEZY ASTMY

- ch zapalna,

- stan zapalny powoduje przebudowę ściany dróg oddechowych, stwierdza się: nacieki k. zapalnych, uszkodzenia nabłonka, przerost mięśni gładkich

CZYNNIKI WYZWALAJĄCE OBJAWY ASTMY

- zakażenia ukł oddechowego, alergeny, zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego, dym tytoniowy, cz fizyczne np. zmine powietrze wysiłek fizyczny, pokarmy- dod do żywności, cz wmocjonalne, wpływy hormonalne

TYPY ASTMY

-atopowa- alergiczna- czynnikiem inicjującym są alergeny, uczulenia prowadzące do syntezy w org alergika swoistych immunogobulin E i uwolnienia nadiatorów zapalenia alergicznego

- nieatopowa- niealergiczna, patomechanizm nie stwierdza się udziału alergenów, najczęściej pojawia się i dorosłych, rola wirusów i czynników środowiska

OBJAWY KLINICZNE

- kaszel, duszność, czucie braku oddechu, nadkreatywność d oddechowych na bodźce specyficzne (dym papierosowy, zimne powietrze

KLINICZNA OCENA CIĘŻKOŚCI ASTMY

- astma epizodyczna

- astma przewlekła: lekka (częściej niż raz w tyg rzadziej niż raz dziennie), umiarkowana (objawy codzienne), ciężka (objawy codzienne)

SZCZEGÓLNE PODGRUPY ASTMY

- astma sezonowa

- astma wysiłkowa

- gwałtowny, zagrażający życiu atak astmy

FARMAKOTERAPIA

*kontrolę astmy zapewniają 2 rodzaje leków

1. leki rozkurczowe(objawowe)- stosowane doraźnie, opanowujące zaostrzenie, nie wpływają na przewlekły proces zapalny w astmie

        a. beta2- symatykomimetyki

        b. teofilinia

        c. cholinolityki

2. leki przeciwzapalne (kontrolujące przebieg choroby)

       a. kortykosteroidy

       b. leki przeciwleukotreionowe

       c. kormany

  1.  A.  -krótko działające beta2- symatykomimetyki wziewne

Mechanizm działania: symulacja beta2 receptorów w mięśniach gładkich oskrzeli (rozkurcz bez względu na przyczynę)

Zastosowanie: szybkie opanowanie objawów, zapobiegawczo w astmie wysiłkowej, stosowane głównie w postaci inhalacji, działają głownie miejscowo i nie wykazuje działania ogólnego, działają szybko, efekt terapeutyczny, zwykle utrzymuje się 2-6h

Objawy uboczne: związane z lekami pobudzającymi zarówno rec beta1 jak beta2- drżenie mięśniowe(pobudzenie ec beta1 w m. szkieletu), tachykardia (działanie na rec beta1 sercowy), bóle wieńcowe, zaburzenia rytmu serca, hipokaliemia, uczucie zmęczenia, niepokój, bezsenność

LEKI: FENOTEROL, ORCYPRENALINA, SALBUTAMOL, TERBUTALINA

                  - długo działające beta2… wziewne

Rozszerzają oskrzela  i zapobiegają ich zwężeniu przez okres ponad 12h, są swoistymi beta2sym,,

Zastosowanie: przewlekłe stosowanie z wziewnymi glikokortykosteroidami, kontrola mocnych objawów astmy, zapobieganie powysiłkowemu skurczowi oskrzeli

LEKI: FORMOTEROL, SALMETEROL

           B. TEOFILINIA: metyloksantyna- rozszerza oskrzela w dużych dawkach, wiele danych wskazuje na działania przeciwzapalne

Zastosowanie: wspomagający lek rozkurczający przy stosowaniu dużych dawek kortykosteroidów, w pol z wziewnymi kortykosteroidami, leczenie duszności w POChP

Działanie farmakologiczne: rozkurcz m. gładkich oskrzeli, rozkurcz naczyń krwionośnych płuc i naczyń obwodowych, pobudzenie częstości oddechu, zwiększenie kurczliwości mięśnia sercowego i przepony, zwiększenia wydzielania HCl w żołądku, zasilenie diurezy, słabe pobudzenie OUN

Objawy uboczne: nudności, wymioty,  b głowy, niepokój, bezsenność, zmęczenie, refluks żołądkowo- przełykowy, zwiększenie diurezy, spadek ciśnienia, napady padaczkowe

LEKI: TEOFILINA, AMINOFILINA, DIPROFILINA

           C. CHOLINILITYKI

Mechanizm działania: antagoniści receptorów muskarynowych, hamują odruchowy skurcz oskrzeli i obniżają napięcie m gładkich, działanie rozkurczające występuje po 15-30min i utrzymuje się 6-8h

Zastosowanie: leczenie napadów duszności, wysiłku lub na skutek dużego napięcia psychicznego, leki z wyboru w POChP, wspomagająco u pacjentów stosowane duże dawki wziewnych kortykosteroidów,

LEKI: BROMEK IPRATROPIUM, BROMEK OKSYTROPIUM, PREPARATY ZŁOŻONE

  1.  A. glikokortykosteroidy:

W dychawicy oskrzelowej stosowane są:

- glikokortykosteriody w postaci inhalacji : budezonid, beklometazan, flutykazan

- glikokortykosteroidy działające ogólnie: wodorobursztynian hydrokortyzonu, predizon, deksametazan, trameidon, octan metyloprednizolonu

Mechanizm działania: pobudzają syntezę lipokortyny, która hamuje aktywność fosfolipazy, zmniejszają uwalnianie histaminy, zmniejszają przepuszczalność naczyń i wydzielanie śluzu, zapobiegają przebudowie tkankowej dróg oddechowych

Skuteczność kliniczna: skutecznie u wszystkich pacjentów z astmą, zmniejszają objawy asmatyczne, poprawiają czynność wentylacyjną płuc, redukują nadkreatywność oskrzeli, zmniejszają liczbę zaostrzeń astmy i hospitalizacji

Objawy uboczne: miejscowe- związane z osadzaniem się leku w...

To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 25.54 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!