plik doc

farmakologia

farma
FARMAKOLOGIA Wejściówki Ćwiczenie 1 1.Leki beta kardioselektywne (2) 2.Grupy leków zwiotczających 3.Objawy zatrucia wilczą jagodą Ćwiczenie 2 1.Działania niepożądane miejscowe glikokortykosteroidów 2.Hipoglikemia – leczenie 3.Leczenie osteoporozy Ćwiczenie 3 1.Wskazania do przetaczania krwi 2.Przeciwwskazania do stosowania heparyny drobnocząsteczkowej 3.Leki miejscowo hamujące krwawienie (3) Ćwiczenie 4 1.Działania niepożądane amiodaronu 2.Wskazania do stosowania nitro...

plik doc

farmakologia

farmakologia wszystkie cw.
FARMAKOLOGIA ĆWICZENIE nr 1 z 18.09.2011R. - bez chemizmu - tylko do jakiej grupy, - właściwości- działanie,przeciwwskazania, - stosowanie przypadku ciąży, - dawkowanie- ULOTKA!!! Źródła informacji o lekach Najważniejszym źródłem o lekach są Dzienniki Ustaw tworzone przez Ministra Zdrowia dotyczące:       Listy leków podstawowych i uzupełniających Leki podstawowe - leki ratujące życie niezbędne w terapii dla przywracan...

plik doc

farmakognozia

wykłady z farmakognozii
Farmakognozja – dziedzina wiedzy przyrodniczej, która wchodzi w zakres nauk farmaceutycznych. Zajmuje się roślinami leczniczymi, zawartością ciał czynnych. Zadaniem jest wszechstronne badanie surowców roślinnych i zawartości w nich ciał czynnych z zastosowaniem różnych metod. Termin farmakognozja pojawił się po raz pierwszy w 1815 roku (Seydler - Polak) Galen – rzymski lekarz pochodzenia greckiego – twórca farmacji galenowej. Lineusz – dokonał klasyfikacji rośli...

plik doc

sciaga nerka

nerka
PODSTAWOWYM NARZĄDEM WYDALNICZYM CZŁOWIEKA JEST NERKA!!! - Poza parą nerek w skład układu wydalniczego człowieka wchodzą drogi wyprowadzające mocz, czyli: moczowody, pęcherz moczowy i cewka moczowa NERKA -Miejscem, gdzie powstaje mocz jest nerka- ren. Ten największy z pozaotrzewnowych narządów brzusznej okolicy ciała przypomina kształtem nasienie fasoli (przeciętnie długość jednej nerki wynosi 12 cm, a masa 160 g). -Nerki zajmują grzbietowe położenie po obu...

plik doc

Farmakoterapia nowotworów

samokształcenie farmakoterapia nowotwrów
Farmakoterapia nowotworów Czym jest nowotwór? Nowotwory to grupa chorób powodująca nieprawidłowy rozwój tkanek organizmu w wyniku błędnych podziałów komórek wywołanych mutacjami. Zdrowy organizm kontroluje rozwój i mnożenie się komórek, dzięki czemu istnieje zawsze stała równowaga pomiędzy ich namnażaniem, a obumieraniem. Inaczej jest w przypadku rozrostów nowotworowych. Rozwój zmutowanych tkanek jest znacznie szybszy niż tkanek prawidłowych i nie...

plik doc

farmakologia

1 rok pielegniarstwa
FARMAKOLOGIA W 2.10.07 Pharmakon (gr.) – lek lub trucizna Farmakologia – poszukiwanie nowych leków, wyjaśnienie działania Biologics – preparaty biologiczne Farmakokinetyka – losy leków w ustroju, wiązanie się leków z białkami osocza Farmakodynamika – zmiany czynności organizmu pod wpływem leku Farmakoterapia – farmakologia kliniczna, farmakogenetyka Aktywność enzymów metabolizujących lek może być różna, najlepiej, jeśli wynosi 100%; jeśli...