ikona pliku doc

Farmakologia notatki

Część farmakologii


  1466 osób zadowolonych z pobrania
ocena: 4.0, 1466
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 79,00 kB.


Farmakologia- to nauka o mechanizmach działania środków leczniczych na organizm. Zajmuje się wykrywaniem zmian jakie zachodzą w czynnościach organizmu pod wpływem oddziaływania różnych substancji oraz ustalaniem czy działają one leczniczo czy toksycznie. Bada także zależności jakie zachodzą pomiędzy nasileniem zmian a dawką i sposobem wprowadzania tych do organizmu. Farmakologia ogólna- nauka o ogólnych prawach rządzących działaniem leku i zasadach ich leczniczego stosowania. Farmakologia szczegółowa- nauka o właściwościach, działaniu i zastosowaniu poszczególnych leków. Farmakologia kliniczna- bada oddziaływanie leków na organizm (zarówno człowieka zdrowego jak i chorego) Toksykologia- nauka zajmująca się badaniem substancji, które ze względu na swoje właściwości chemiczne i fizyczne wywierają szkodliwy wpływ na żywe organizmy lub powodują ich śmierć. Podst. działy farmakologii: Farmakokinetyka- zajmuje się matematyczną oceną ilościową procesów kinetycznych jakim lek podlega w ustroju. Obejmuje ? wchłanianie leków (absorpcja), dystrybucję, biotransformację, wydalanie (ADME) Farmakodynamika- bada wpływ leków na organizm i poszczególne jego narządy oraz mechanizm jego działania. W badaniach posługuje się wszelkimi dostępnymi metodami. Wyróżniamy farmakodynamikę: molekularną, genetyczną i inną. Lek- jest to każda substancja, którą podaje się choremu po to aby wywarła korzystne działanie lub pomogła w procesie leczenia. Działanie leku polega na: - likwidacji procesu chorobowego - usunięciu dolegliwości (np. leki przeciwbólowe) - pomocy w postawieniu rozpoznania - zapobieganiu procesowi chorobowemu Związki określane mianem leków mogą być pochodzenia: mineralnego, roślinnego, zwierzęcego, otrzymywane w drodze syntezy lub półsyntezy chemicznej. Leki pochodzenia roślinnego: Przetwory galenowe sporządzane z różn
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 79,00 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!