plik

Szkolenia farmaceutyczne

Konferencje i szkolenia farmaceutyczne, z których warto korzystać Ponad pięć lat nauki, trudne egzaminy, wiele lat spędzonych nad książkami – to jest cena, jaką musi zapłacić przyszły farmaceuta za możliwość wykonywania tego zawodu. Czy to nie wystarczy, aby realizować się w tym wybranym przez siebie obszarze? Okazuje się, że niestety nie. Studia farmaceutyczne bowiem, choć trudne i żmudne, nie są wystarczającym elementem do tego, aby pracować w...

plik

Szkolenia farmaceutyczne

Konferencje i szkolenia farmaceutyczne, z których warto korzystać Ponad pięć lat nauki, trudne egzaminy, wiele lat spędzonych nad książkami – to jest cena, jaką musi zapłacić przyszły farmaceuta za możliwość wykonywania tego zawodu. Czy to nie wystarczy, aby realizować się w tym wybranym przez siebie obszarze? Okazuje się, że niestety nie. Studia farmaceutyczne bowiem, choć trudne i żmudne, nie są wystarczającym elementem do tego, aby pracować w...

plik odt

Środki znieczulające

podział leków znieczulających farmakologia

ŚRODKI
ZNIECZULAJĄCE
OGÓLNIE
Wszystkie środki znieczulające ogólnie mają właściwość wywołania przejściowego, odwracalnego stanu zahamowania czynności życiowych komórek ośrodkowego układu nerwowego.
Stan znieczulenia ogólnego cechuje się utratą świadomości, zniesieniem bólu, blokadą autonomiczn&#...

plik ppt

Leki przeciwwymiotne

Nudności – nieprzyjemne uczucie potrzeby zwymiotowania, często z towarzyszącymi objawami wywołanymi przez pobudzenie układu nerwowego autonomicznego: bladość powłok skórnych, zimny pot, ślinotok, tachykardia i biegunka. Odruchy wymiotne – rytmiczne, męczące, spazmatyczne ruchy przepony i mięśni brzucha, pojawiające się obok nudności i często prowadzące do wystąpienia wymiotów. Wymioty – gwałtowne wyrzucenie znacznej objętości zawartości żołądka pr...

plik odt

Antagoniści receptora angiotensynowego

Antagoniści receptora angiotensynowego
Antagoniści receptora angiotensynowego II są to związki blokujące receptory angiotensynowe typu I . Nie wpływają na biosyntezę angiotensyny II lecz nie dopuszczają do jej działania biologicznego. Pomimo innego mechanizmu działania, wywierają takie same skutki lecznicze jak inhibitory konwertazy angiotensyny. Do tej grupy leków leków należą losartan, kandesartan oraz kilka innych. Obydwie grupy leków stosuje się głównie w leczeniu nadcisnienia, chorobi...