ikona pliku doc

Ewolucjonizm notatki

ewolucjonizm


ocena: 4.0, 0
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 83.50 kB.


Biologia - nauka przyrodnicza zajmująca się gromadzeniem wiedzy faktograficznej o biosferze – przez opis, interpretacje i wyjaśnienie.
Ewolucja – wiedza o zmienności naszego świata wynikająca z faktograficznej widze przyrodniczej.
Ewolucja biologiczna- część biologii, łącząca wiedzę faktograficzną dotyczącą biosfery i teorie ewolucji, obejmującą ramy pojęciowo … do opisu zmienności biosfery w czasie oraz prawa i zależności, rządzące tą zmiennością.
Ewolucja biologiczna jest obszarem badań, który ze względu na przedmiot badań i ich metodologię dzielimy na 3 grupy: makroewolucję, mikroewolucję i teorię ewolucyjną.
Ewolucjonizm- zespół poglądów dotyczący wiedzy o biosferze, powodujący interpretowanie wszelkich danych i hipotez w kategoriach ujmujących zmienność organizmów jako czynnik konieczny i najważniejszy.
Teorie ewolucji- to zbiór twierdzeń dotyczących zmienności biosfery i wyjaśniających tę zmienność przyczynowo.
Teorie ewolucji:
Modern Synthesis
(Syntetyczna teoria ewolucji - STE)
*Theodosius Dobzhansky:
-1937 – Genetics and the Origin of Species
-1938 – 1941: konferencje, sympozja, dyskusje
*Ernst Mayr:
-1942 – Systematics and the Origin of Species
*Julien Huxley:
-1943 – Modern Synthesis
Tezy STE wynikające z genetyki ogólnej:
Fenotyp organizmu nie jest jednoznacznie związany z jego genotypem; różnice fenotypowe między organizmami są spowodowane częściowo przez różnice genotypowe, a częściowo przez czynniki środowiskowe.
Czynniki środowiskowe, wpływające na ekspresję genów, powodują skutki ujawniające się fenotypowo, ale skutki te nie są przekazywane następnym pokoleniom.
Dziedziczona zmienność organizmów zależy od genów, które przekazywane są z pokolenia na pokolenie niezależnie od tego, czy zależy od nich pojedyncza cecha fenotypowa, czy cecha poligenowa. Zakres zmienności każdego organizmu zależy od zbioru indywidualnych genów, tworzących
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 83.50 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!