ikona pliku docx

Eutanazja notatki

praca z pkt. widzenia etycznego,


  1020 osób zadowolonych z pobrania
ocena: 4.0, 1020
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 24,31 kB.


Temat: Eutanazja - wyzwolenie z cierpienia czy degradacja  godności człowieka?

Eutanazja - wyzwolenie z cierpienia czy degradacja  godności człowieka?

Czym tak właściwie jest eutanazja? Co powinniśmy rozumieć pod jej pojęciem? Według Encyklopedii PWN eutanazja, to powodowane współczuciem zabójstwo człowieka, który cierpi z powodu nieuleczalnej choroby. Mini Encyklopedia Medycyny podaje, że eutanazja jest zabójstwem z litości, pozbawieniem życia na własne życzenie człowieka, szczególnie dotyczy osób cierpiących na nieuleczalne choroby.

Być może z problemem eutanazji nie spotykamy się na co dzień, ale z pewnością temat ten, tuż obok aborcji lub wielu innych kontrowersyjnych dylematów, dzieli społeczeństwo na dwie grupy: jej zwolenników oraz przeciwników.

Przedstawione powyżej definicje są jednymi z niewielu. Wydawałoby się, że większość z nich skłania się do jednego, że eutanazja jest czymś w rodzaju zabójstwa w afekcie. Zabójstwa spowodowanego silnym przeżyciem emocjonalnym, które uniemożliwia nam racjonalne podejście do problemu, powodując działanie pod wpływem uczuć, nie kierując się własnym rozumem  w rozwiązaniu problemu. Czyny człowieka są opanowane wówczas przez silne, ale krótkotrwałe emocje. Z kolei racje intelektualne, będące efektem racjonalnych rozważań, zajmują drugoplanową, zwykle odległą rolę.

Zanim przyjrzymy się bliżej argumentom za i przeciwko eutanazji, konieczne jest przeprowadzenie pewnych rozróżnień. Eutanazja może przybierać trzy różne formy: może być dobrowolna, niedobrowolna i wbrew woli pacjenta.

  1.  Przykładem dobrowolnej eutanazji może być następujący przypadek:

~ pewna kobieta umierała na stopniowo wycieńczającą ją chorobę. Osiągnęła stadium, w którym była prawie całkowicie sparaliżowana, a do podtrzymania życia potrzebowała niekiedy respiratora. Bardzo cierpiała. Wiedząc, że nie ma żadnej nadziei stan jej zdrowia może się jedynie pogarszać, chciała umrzeć. Poprosiła lekarza o podanie jej zastrzyku, który zakończyłby jej życie. Lekarz, po konsultacji z rodziną pacjentki i członkami zespołu medycznego, podaj jej śmiercionośny zastrzyk i kobieta zmarła.

Przypadek ten jest bezspornym przypadkiem dobrowolnej eutanazji, tzn. eutanazja została wykonana przez A na prośbę B, ze względu na dobro B. Istnieje bliski związek między dobrowolną eutanazją a pomocą w samobójstwie, gdy jedna osoba pomaga innej zakończyć życie- np. kiedy A dostarcza lekarstw, które pozwolą B popełnić samobójstwo.

Eutanazja może być dobrowolna także wtedy, gdy skraca się życie danej osoby, kiedy nie jest już ona w stanie wyrazić w sposób świadomy swego życzenia śmierci.

  1.  Eutanazja jest niedobrowolna, kiedy skraca się życie osoby, która nie może wybierać pomiędzy życiem i swoją śmiercią- ponieważ jest, np. nieuleczalnie chorym i upośledzonym noworodkiem lub ponieważ wskutek wypadku utraciła zdolności do podejmowania racjonalnych decyzji, a nie miała możliwości wcześniejszego zasygnalizowania, czy w takich warunkach życzyłaby sobie odejścia.
  2.  Eutanazja jest wbrew woli chorego, kiedy dokonuje się jej na osobie, która byłaby w stanie wyrazić zgodę lub nie na swoją śmierć, ale nie zrobiła tego bądź dlatego, że nie był pytana, bądź dlatego, że była pytana, lecz odmówiła swej zgody.

Bezsporne przypadki eutanazji dokonywanej wbrew woli danej osoby są względnie rzadkie, np. kiedy A zastrzelił osobę B bez jej zgody, by uratować B przed dostaniem się w ręce sadystycznych oprawców. Uważa się jednak, że niektóre szeroko akceptowane praktyki medyczne ( jak przepisywanie coraz większych dawek leków przeciwbólowych, które mogą w rezultacie spowodować śmierć pacjenta, lub nie uzgodnione z pacjentem odmówienie leczenia podtrzymującego życie), są równoczesne z zastosowaniem eutanazji wbrew woli pacjenta.

Istnieje jeszcze jeden podział eutanazji na: bierną i czynną, oraz- traktowaną odrębnie- eutanazję polegającą na udzieleniu pomocy w dokonaniu samobójstwa, tzw. wspomagane samobójstwo.

  1.  Eutanazja bierna jest zwykle rozumiana jako rezygnacja z dalszego leczenia lub przedłużenia trwania chorego przy życiu. Chodzi tutaj o te wszystkie wypadki, w których lekarz odstępuje od wykonania czynności mogących zapobiec lub opóźnić śmierć pacjenta, a sama śmierć następuje bezpośrednio w wyniku choroby, na jaką ów pacjent cierpi, nie zaś z powodu interwencji medycznej. Do eutanazji biernej zaliczane są także sytuacje przerywania sztucznego utrzymywania pacjenta przy życiu, przez odłączenie respiratora, sondy dostarczającej mu pożywienie czy innej aparatury podtrzymującej podstawowe funkcje życiowe. Przez eutanazję bierną jest więc rozumiane przedwczesne zaniechanie dalszego leczenia, następujące przed wyczerpaniem wszelkich dostępnych zwykłych środków terapeutycznych. A zatem wówczas, gdy z punktu widzenia wiedzy medycznej możliwe było jeszcze dalsze podejmowanie prób leczenia lub przynajmniej przedłużenia życia chorego bez potrzeby wywołania u niego poprzez niezbędne do tego zabiegi medyczne dalszych negatywnych i dolegliwych zmian w jego stanie.

Bierna eutanazja może mieć charakter dobrowolny- wówczas gdy dochodzi do niej w wyniku woli czy żądania samego pacjenta. Eutanazja bierna przymusowa różni się od niedobrowolnej tym, że jest dokonywana nie w sytuacji, w której wola samego pacjenta nie jest znana, ale wbrew jego wyraźnie wyrażonej bądź też znanej woli czy oczekiwaniu kontynuowania terapii.

  1.  W odróżnieniu od biernej, eutanazja czynna, nie polega na dopuszczeniu do śmierci pacjenta wskutek zaniechania lub przerwania stosowanej wobec niego terapii, lecz na aktywnym spowodowaniu lub przyspieszeniu przez lekarza śmierci pacjenta.
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 24,31 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!