ikona pliku doc

europejskie notatki

systemy ksztalcenia


  910 osób zadowolonych z pobrania
ocena: 4.0, 910
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 175,50 kB.


Urszula Wiśniewska Uniwersytet Medyczny w Łodzi Wydział Pielęgniarstwa i Położnictwa Program nauczania w roku akademickim 2008/2009 Uwagi: Program realizowany dla studentów studiów magisterskich. KONSPEKT DO ZAJĘĆ TEORETYCZNYCH Nazwa szkoły: Uniwersytet Medyczny w Łodzi Wydział: Pielęgniarstwo i Położnictwo Kierunek: Pielęgniarstwo-Niestacjonarne studia I stopnia Rok studiów: 2008/2009 Semestr: I Przedmiot: Pielęgniarstwo Europejskie Czas realizacji: 4 godziny Typ lekcji: zaznajomienie z nowym materiałem Rodzaj lekcji: podająca Data: 28.10.2008 Osoba prowadząca: Urszula Wiśniewska. Temat: Systemy kształcenia w wybranych krajach Unii Europejskiej (Polska, Wielka Brytania, Dania, Norwegia, Finlandia, Holandia, Grecja, Niemcy) CEL OGÓLNY: W wyniku realizacji treści nauczania student potrafi scharakteryzować systemy kształcenia pielęgniarek w wybranych krajach Unii Europejskiej. CELE SZCZEGÓŁOWE Student potrafi: omówić system kształcenia pielęgniarek w Polsce. ocenić system kształcenia pielęgniarek w Wielkiej Brytanii. wymienić istotne elementy kształcenia pielęgniarek w Danii. scharakteryzować system kształcenia pielęgniarek Norwegii. omówić system kształcenia pielęgniarek Finlandii. wyjaśnić na czym polega system kształcenia pielęgniarek Holandii. opisać system kształcenia pielęgniarek w Grecji. scharakteryzować system kształcenia pielęgniarek w Niemczech.
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 175,50 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!