ikona pliku pdf

Europa i ziemie polskie w II połowie XIX i na początku XX wieku notatki

Test sprawdzający wiedzę ucznia


  163 osób zadowolonych z pobrania
ocena: 4.0, 163
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 21.42 kB.


Imię i nazwisko ............................................................
Gr. A
Europa i ziemie polskie w II połowie XIX i na początku XX wieku.
1. Jakie ustępstwa wobec Królestwa Polskiego poczyniły władze carskie po przegranej wojnie krymskiej: (zakreśl trzy poprawne odpowiedzi) a. b. c. d. zezwolenie na utworzenie w Warszawie Szkoły Głównej zniesienie trwającego od 25 lat stanu wojennego nadanie szerokiej autonomii administracji i sądom polskim w Królestwie amnestia dla więźniów politycznych zesłanych na Sybir i zezwolenie na powrót do kraju
2. Zwolennikiem teorii biologicznej mocy człowieka, ludzi o silnej „woli mocy” tzw. „nadludzi”, który odrzucał moralność chrześcijańską, był żyjący w XIX w. niemiecki filozof: a. Karol Darwin b. Herbert Spencer c. Fryderyk Nietzsche 3. Decydujący wpływ na rozwój przemysłu miały osiągnięcia nauk matematyczno – przyrodniczych. Połącz właściwie literą alfabetu nazwisko odkrywcy z jego osiągnięciem jakiego dokonał i datą: a. 1869 ...... Dymitr Mendelejew ......... ogłoszenie teorii względności b. 1905 – 1916 ...... Albert Einstein ........ ogłoszenie teorii ewolucji gatunków c. 1898 ........ Karol Darwin ......... opracowanie układu okresowego pierwiastków chemicznych d. 1859 ....... Maria Skłodowska i Piotr Curie ........... odkrycie promieniotwórczych pierwiastków polonu i radu
4. Wyjaśnij pojęcia: „rugi pruskie” ................................................................................................................... .................................................................................................................... urbanizacja ................................................................................................................... ................................................................................................................... monopol ...........................................................
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 21.42 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!