ikona pliku doc

etyka zawodowa pracownika socjalnego notatki

Referat z pracy socjalnej na temat zasad etycznych jakimi powinien kierować się pracownik socjalny w swojej pracy.


  637 osób zadowolonych z pobrania
ocena: 4.0, 637
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 44,00 kB.


ETYKA ZAWODOWA PRACOWNIKA SOCJALNEGO – WYBRANE ELEMENTY
Etyka zawodowa to spisane normy odpowiadające na pytanie, jak ze względów moralnych przedstawiciele danego zawodu powinni, a jak nie powinni postępować. Można powiedzieć, że etyka zawodowa wskazuje na obowiązki moralne dotyczące czynności, które wiążą się bezpośrednio z wykonywaniem danego zawodu. Etyka zawodowa występuje w postaci norm zinstytucjonalizowanych (kodeksy, przysięgi, ślubowania) oraz norm formułowanych jako indywidualne propozycje, luźne lub stanowiące uporządkowany zespół postulatów. Treść zasad etyki zawodowej jest wyznaczona przez treść roli społecznej przypisywanej osobom wykonującym określony zawód. Wyraźne artykułowanie zasad etycznych jest charakterystyczne jednak tylko dla niektórych zawodów, w szczególności tych, które cieszą się szczególnym prestiżem społecznym, których wykonywanie wymaga szczególnego zaufania.
     
      Etykę zawodową można nazwać swoistym kodeksem etycznym charakterystycznym dla danego zawodu, który jest katalogiem konieczności moralnych regulujących zachowania pracowników, klasyfikujących zachowania jako dozwolone i niedozwolone oraz uszczegóławiających co wolno, a czego nie w odniesieniu do wykonywanych czynności zawodowych, a także wobec przedmiotu działania. Etyka zawodowa umożliwia regulację moralną wewnętrznych stosunków w danej grupie zawodowej. Przez zawody zaufania społecznego rozumie się takie, których uprawianie związane jest z kontraktem społecznym wynikającym ze szczególnej roli spełnianej w społeczeństwie przez profesjonalistów wykonujących dany zawód. Głównym celem etyki zawodowej jest stworzenie podłoża w postaci określonych norm, wartości, zasad, których przestrzeganie jest niezbędne do prawidłowego wypełniania roli zawodowej. Przestrzeganie etyki zawodowej przez członków danej grupy zawodowej jest także gwarantem nie nadużywania uprawnień zawodowych. Normy
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 44,00 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!