ikona pliku doc

Etyka w pracy opiekuna medycznego notatki

Jest to notatka z mojej pracy kontrolnej z psycholologii na temat : \"Etyki w pracy opiekuna medycznego\"


  1267 osób zadowolonych z pobrania
ocena: 4.0, 1267
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 42,50 kB.


1
Temat: Etyka w pracy opiekuna medycznego.
Etyka-dział filozofii zajmujący się badaniem moralności i tworzeniem systemów myślowych, z których można wyprowadzać zasady moralne.Dobro,powinność,cnota,szczęście,grzechy-takimi terminami posługujemy się na co dzień,na ogół to nam wystarcza by się nawzajem rozumieć,gdy poruszamy problemy moralne.
Częścią kultury każdego człowieka,jest jego wrażliwość moralna,dzięki której uznaję on ogólnoludzkie normy etyczne regulujące reakcje międzyludzkie.Etyka mówi o podstawowych powinnościach człowieka wobec innych ludzi.Etyka opiekuna medycznego zakreśla obowiązki służby medycznej wobec ludzi niepełnosprawnych,starszych wiekiem,chorych,cierpiących itd.W dalszych rozważaniach wyróżnione zostaną następujące podstawowe modele etyki opiekuna medycznego:ewangeliczna etyka troski,humanistyczna etyka spolegliwego opiekuna,psychologiczna etyka logo terapii,egzystencjalna etykaspołecznej komunikacji i uczestnictwa oraz prospołeczna etyka personalizmu chrześcijańskiego.Prezentacja wymienionych odmian etyki,koncentruje się na aspektach pozytywno-konstruktywnych.
Etyka troski o człowieka,jest etyką chronienia człowieka.Człowiek znajdujący się w szpitalu w sanatorium,lub domu opieki społecznej,czy leży chory cierpiący w domu jest ustawniczym wezwaniem do troski o niego:nie tylko jego ciało,ale także jego życie psychiczno-duchowe.Etyka troski jest inspirowana przez postawę dobroci i życzliwości,która jest możliwa tylko w klimacie personalnie przezywanej miłości.Ostatnim wnioskiem jaki narzuca się z refleksji nad biblijną przypowieścią,jest przekonanie,że służba człowiekowi-zwłaszcza znajdującego się w sytuacji granicznej,czyli w chorobie,opuszczeniu czy załamaniu itd. jest istotnym sensem życia ludzkiego.Być z chorym i dla chorego,to istota opieki opiekuna medycznego.Etyka troski jest,etyką ochrony cierpiącego człowieka–jego ciała i ducha.
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 42,50 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!