ikona pliku doc

etyka w badaniach w pielegniarstwie notatki

opisane badania w pielegniarstwie


  210 osób zadowolonych z pobrania
ocena: 4.0, 210
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 59,00 kB.


Etyka w badaniach naukowych w pielęgniarstwie
Pielęgniarstwo jest bardzo trudną profesją, w której spotykamy się bezpośrednio z cierpieniem i bólem drugiego człowieka. Pielęgniarstwo jest profesją, w której spotykamy się również z radością i szczęściem płynącą od osób, którymi przyszło się nam opiekować. Jesteśmy z nimi od chwili poczęcia aż do chwili śmierci. Pielęgniarstwo jak żadna inna dzie-dzina medycyny jest zawodem, która w swojej trosce o dobro chorych dąży do profesjonalizmu. Według Florencji Nightingale pielęgniarstwo jest „nauką i sztuką” Sztuką, gdyż jest to indywidualne dla każdego pacjenta ustalenie metod postępowania w zgodzie z naturą. Nauką, gdyż na podstawie podstaw naukowych i przygotowania do opieki ma na celu dostarczenie usługi o jak najwyższym poziomie.
Przez etykę badań naukowych należy rozumieć pewien szczegółowy, względnie wyodrębniony dział , w którym rozpatruje się etyczne aspekty czynności badawczych, wykonywanych w ramach nauki. Głównym zadaniem tej dyscypliny jest ustalenie i uzasadnienie reguł, których z etycznego punktu widzenia powinni przestrzegać wykonawcy tych czynności. W obrębie takich reguł – zasad dobrej praktyki badawczej – rozróżniam trzy grupy: reguły badawczej rzetelności, reguły lojalności wobec uczestników badań i reguły pożyteczności wyników badawczych.
W ostatnich latach coraz więcej mówi się o etycznych aspektach tych badań . Wpływ miała na to podejmowana w badawczych środowiskach akademickich dyskusja na temat granic wnikliwości badacza, poufności danych oraz sposobach zapewnienia badanemu anonimowości i poczucia bezpieczeństwa. Przed badaczem pojawia się pytanie: jakie miejsce zajmuje etyka w metodologii nauk i dążeniu do wiedzy?
Z perspektywy etycznej najsłuszniejsze jest stwierdzenie, że badania społeczne, tak jak każdy rodzaj ludzkiego działania, podlega ocenie moralnej. Istotne jest tutaj t
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 59,00 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!