ikona pliku odt

Etyka i Deontologia specjalizacja notatki

Materiały ze specjalizacji


  180 osób zadowolonych z pobrania
ocena: 4.0, 180
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 44.91 kB.


Zasady moralne:
 spełniają rolę regulatorów postępowania człowieka
 są przewodnikami myślenia człowieka
 motywują człowieka
 mają istotne znaczenie w podejmowaniu sądów i decyzji
 mają istotne znaczenie w określaniu powinności i obowiązków moralnych człowieka
1 Zasady etyczne według I.Wrońskiej
 to pewne wewnętrzne utrwalone sugestie, które mogą służyć człowiekowi w kierowaniu swym postępowaniem
są swego rodzaju drogowskazami, które pomagają człowiekowi w dokonywaniu słusznych, pod względem moralnym, wyborów zarówno w pracy zawodowej jak i w życiu prywatnym
Zasady etyczne w pracy zawodowej pielęgniarki/położnej
•w zasadach etycznych pielęgniarka/położna w trakcie procesu własnego rozwoju moralnego znajduje uzasadnienie wymiaru etycznego swych aktów opieki nad pacjentem
•stanowią minumum do pełnienia współczesnej roli pielęgniarki/położnej
4 Zasady etyczne według „Małego Słownika Etycznego”
• „ zespół mniej lub bardziej uświadomionych i uporządkowanych logicznie moralnych przekonań , kierujących postępowaniem człowieka
5 Podstawowe kryteria dla zasad moralnych według Rawlsa (1971)
 kryterium ogólności
 kryterium uniwersalności
 kryterium upublicznienia
 kryterium porządkowania
 kryterium finalności
Zasady etyczne
• szacunku dla osoby (człowieka)
• dobroczynności (czynienia dobra) i niekrzywdzenia
• sprawiedliwości i bezinteresowności
• odpowiedzialności
• poufności
• prawdomówności
7 Zasady będące uszczegółowieniem zasad podstawowych:
czci dla życia,
dobroci,
prawości,
sprawiedliwości,
bezinteresowności,
uczciwości,
zaufania,
indywidualnej wolności
8 AKSJOLOGIA
dział etyki normatywnej pielęgniarstwa
 zajmuje się „wartościowaniem” wszystkich kwestii związanych z zawodem pielęgniarskim, tj. ustalaniem wzorców moralne
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 44.91 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!