plik odt

Cele i zadania pielęgniarki oraz dylematy z jakimi sie spotyka

Praca na 8str o pracy pielegniarki jej celach i dylematach.

Głównym celem oraz zadaniem w zawodzie pielęgniarski jest od zawsze opiekowanie i niesienie pomocy ludziom potrzebującym.
Pielęgnowanie chorego polega na respektowaniu etyki, moralności oraz
wartości. Wymaga także udzielania pacjentom
swojej siły, inteligencji, a także
zapewnienie poczucia bezpieczeństwa, poszanowania intymności i prawa do umierania w...

plik docx

Eutanazja

xyz

Eutanazja i pojęcie godnej śmierci to dwa tematy, które są coraz częściej poruszane w mediach. Ludzie zastanawiają się czy mają prawo decydować o życiu innego człowieka oraz czy dokonanie eutanazji to chęć pomocy cierpiącemu człowiekowi, czy też chęć pozbycia się problemu, który taka osoba sprawia  w odczuciu niektórych osób. Wielkie znaczenie na ukształtowanie postawy wobec eutanazji ma również religia, o czym św...

plik doc

etyka w badaniach w pielegniarstwie

opisane badania w pielegniarstwie
Etyka w badaniach naukowych w pielęgniarstwie Pielęgniarstwo jest bardzo trudną profesją, w której spotykamy się bezpośrednio z cierpieniem i bólem drugiego człowieka. Pielęgniarstwo jest profesją, w której spotykamy się również z radością i szczęściem płynącą od osób, którymi przyszło się nam opiekować. Jesteśmy z nimi od chwili poczęcia aż do chwili śmierci. Pielęgniarstwo jak żadna inna dzie-dzina medycyny jest zawodem, która w swojej trosce o dobro cho...

plik odt

etyka troski

etyka troski
Kamil Kocemba Pielęgniarstwo semest I Etyka Troski Troska to „uczucie niepokoju wywołane trudną sytuacją lub przewidywaniem takiej sytuacji, to sytuacja, w której doznajemy takiego uczucia, dbałość o kogoś, o coś lub zabieganie o coś, to chęć pomocy, komuś, dbałość o czyjeś dobro" Pielęgniarki w swojej praktyce podejmują niezliczone decyzje dotyczące opieki nad pacjentem. Każda taka decyzja przekłada się na konkretne działanie, którego celem jest niesienie p...

plik docx

Utylitaryzm

Problemy etyczne

      

Praca o utylitaryzmie z etyki.

Pani Helena od wielu lat cierpi na niewydolność nerek. Długi czas oczekuje na dawcę, niestety bez skutku. Od jakiegoś czasu jej stan się pogorszył i konieczne jest jak najszybsze wykon...

plik doc

ból totalny-rola pielęgniarki

ból totalny
Rola pielęgniarki we wdrażaniu współczesnych metod terapii bólu totalnego. Najczęściej ból fizyczny jest tylko jednym z objawów towarzyszących w nieuleczalnej chorobie. Chory z czasem traci kolejne obszary swojego codziennego życia, co wiąże się z dużymi przeżyciami emocjonalnymi. Dlatego cierpienie ludzi umierających, które jest złożone- nazwano bólem totalnym, inaczej wszechogarniającym. BÓL TOTALNY składa się z 4 rodzajów bólu:  - fizycznego  - psychicznego - społecznego...

plik doc

agresja

definicja agresji
Kilka definicji agresji.       Zdefiniowanie agresji nie jest proste. W języku potocznym określenie to jest używane bardzo swobodnie. Psychologowie posługują się terminem działania agresywnego, przez które rozumieją zachowanie ukierunkowane na spowodowanie fizycznej lub psychicznej szkody.       Nie można mylić agresji z agresywnością. Według słownika psychologii agresywność jest to skłonność do atakowania. W znaczeniu węższym termin ten o...