plik pdf

FIDES ET RATIO

\"Fides et ratio\" to encyklika autorstwa JAna Pawłą II. Bardzo fajna. Poruszany temat to rozum. Oto treśc..
Fides et Ratio Jan Paweł II ENCYKLIKA O relacjach między wiarą a rozumem Do Biskupów Kościoła katolickiego FIDES ET RATIO Wiara i rozum (Fides et ratio) są jak dwa skrzydła, na których duch ludzki unosi się ku kontemplacji prawdy. Sam Bóg zaszczepił w ludzkim sercu pragnienie poznania prawdy, którego ostatecznym celem jest poznanie Jego samego, aby człowiek — poznając Go i miłu...

plik docx

DEUS CARITAS EST- encyklika Jana Pawła II

Opracowanie encykliki Jana Pawłą II \"Deus Caritas Est\" - \"Bóg jest Miłością\". Bardzo fajnie napisane. Polecam! Naprawdę warto. P.S.:Jeśli macie też jakieś dokumenty religijnej tematyki to wyśłijcie mie coś. Dzięki:)

„DEUS CARITAS EST”- „Bóg jest Miłością”!!! encyklika papieża Benedykta XVI

-1. Encyklika Benedykta XVI