plik doc

Etyka, a kara śmierci

etyczne poglądy na karę śmierci
ETYKA A KARA ŚMIERCI Kara śmierci jest to "kara główna, kara ostateczna - polegająca na pozbawieniu życia sprawcy przestępstwa. Przeciwnicy tej kary uważają , że: *jest to kara nieużyteczna, niekonieczna, niesprawiedliwa, nieproporcjonalna, *nienaprawialna, niesłuszna, nieuzasadniona, sprzeczna z celami kary, nie odstrasza, *stanowi pogwałcenie życia ludzkiego, godności człowieka, jest niehumanitarna, * pozbawia skazanego prawa do godnej śmierci, wytwa...

plik doc

Etyka, a eutanzaja

etyczne poglądy na eutanzaję
ETYKA A EUTANAZJA Eutanazja z gr. nazywana jest "dobrą śmiercią". Mini Encyklopedia Medycyny podaje, że eutanazja jest zabójstwem z litości, pozbawieniem życia na życzenie własne człowieka, szczególnie dotyczy osób cierpiących na nieuleczalne choroby. Według Encyklopedii PWN eutanazja to powodowane współczuciem zabójstwo człowieka, który cierpi z powodu nieuleczalnej choroby. Z powyższych definicji wynika, że eutanazja to coś w rodzaju zabójstwa w afekcie, c...

plik pdf

etyka

wprowadzenie do etyki
2010-10-28 Warunki zaliczenia wykładu  Uzyskanie zaliczenia z ćwiczeń Wprowadzenie do etyki ETYKA GOSPODARCZA Dr Robert Rogowski  Egzamin końcowy obejmuje: 1. Treści realizowane w ramach wykładu. 2. Rozdziały 1, 2, 3, 4 książki Janina Filek, Wprowadzenie do etyki biznesu, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2004 (lub inne wydania) Etyka jako dyscyplina filozoficzna  Etyka jest dyscypliną filozoficzną i ma swoje korzenie Etyka jako dyscypli...

plik docx

Etyczne aspekty feminizmu

Feeminizm

ETYCZNE ASPEKTY FEMINIZMU

Feminizm (z łacińskiego femina kobieta), ruch społeczno-polityczny, którego celem jest walka o pełne równouprawnienie kobiet.

Początki feminizmu sięgają rewolucji fran...

plik docx

etyka, obiekywizm nauczyciela

doświadczenia dotyczące braku obiektywizmu w pracy pedagoga

Temat: Obiektywizm i  stronniczość w pracy pedagoga.

Zadając pytanie; „ czy nauczyciel, pedagog powinien być obiektywny i kierować się w swojej pracy  bezstronnością i obiektywizmem?”, każdy z nas z pewnością odpowie ,że tak. Jednak czy w rzeczywistości tak jest? Czy ka...