plik docx

opracowanie Encykliki Evangelium Vitae

opracowanie tematu na zaliczenie Katolickiej Nauki Społecznej na kierunku pedagogika

Encyklika Evangelium Vitae

Encyklika Evangelium Vitae jest jedną z najważniejszych encyklik napisanych przez Jana Pawła II w czasie jego długoletniego pontyfikatu. Jej głównym przesłaniem jest zwrócenie uwagi na problem zagrożenia życia ludzkiego. Życia rozumianego od...

plik docx

sprawdzian z religii

sprawdzian z Pisma Świętego

Klasa IV .....

Imię i nazwisko...............................................................................................................

Numer w dzienniku...........

  1.  
plik odt

etyka i moralność analiza pojęć

etyka/moralność rozumienie pojęć
Etyka pochodzi od greckiego wyrazu (ethos). Twórcą etyki jako nauki,i samego pojęcia „etyka”na oznaczenie naukowej refleksji,był Arystoteles. Etyka jako nauka filozoficzna zajmuje się ustalaniem moralnych podstaw i reguł ludzkiego postępowania. Filozofia moralna obejmuje swoim badaniem całą sferę świadomych i wolnych działań, za które człowiek jest odpowiedzialny jako podmiot sprawczy. Działania te w etyce są rozpatrywane ze względu na podstawowe cele moral...

plik odt

etyka i moralność analiza pojęć

etyka,moralność rozumienie pojęć
Etyka pochodzi od greckiego wyrazu (ethos). Twórcą etyki jako nauki,i samego pojęcia „etyka”na oznaczenie naukowej refleksji,był Arystoteles. Etyka jako nauka filozoficzna zajmuje się ustalaniem moralnych podstaw i reguł ludzkiego postępowania. Filozofia moralna obejmuje swoim badaniem całą sferę świadomych i wolnych działań, za które człowiek jest odpowiedzialny jako podmiot sprawczy. Działania te w etyce są rozpatrywane ze względu na podstawowe cele moral...

plik doc

Metody, techniki, narzędzia badawcze stosowane w badaniach naukowych

Metody, techniki, narzędzia badawcze stosowane w badaniach naukowych
TEMAT: ,,Metody, techniki, narzędzia badawcze stosowane w badaniach naukowych” Wybór metod, technik, narzędzi badawczych Według A. Kamińskiego ,,metody badan to zespoły teoretycznych uzasadnionych zabiegów koncepcyjnych i instrumentalnych obejmujących najogólniej całości postępowania badacza, zmierzającego do rozwiązania określonego problemu naukowego”. Tech...

plik doc

Etyka

Etyka
Aksjologia       Jest to nauka o wartościach lub teoria wartości. Nazwa wywodzi się z języka greckiego (aksios – godny, cenny, wartościowy).       Termin wartość pochodzi od słowa być wartościowym, mieć znaczenie (valor od valere) i pojawił się w słowniku filozoficznym pod koniec XIX w. Wcześniej tradycja filozoficzna posługiwała się określeniem dobro. Początkowo termin „wartość” należał wyłącznie do języka codziennego i oznaczał: siłę, zdrowie fizyc...

plik doc

Etyka pracy - www.redakcja-edukacja.pl pisanie prac magisterskich

Rozważania o etyce pracy - jeśli Cię nie zadawala to wejdź na stronę www.redakcja-edukacja.pl
Najtaniej napiszę pracę zaliczeniową, licencjacką, magisterską www.redakcja-edukacja.pl PROBLEMY ETYKI ZAWODOWEJ (praca jako wartość i źródło wartości) Dzieje pracy są tożsame z dziejami człowieka, co znaczy tyle, że w zależności od przemian, jakie następowały w egzystencji człowieka, zmieniały się funkcje, sposoby, motywy pracy. Kończący się wiek przyniósł wiele zmian cywilizacyjnych, a tym...