plik doc

cierpienie

cierpienie w życiu
„ Cierpienie i śmierć w życiu człowieka” 1. CIERPIENIE W ŻYCIU CZŁOWIEKA..................................................................3 1.1. ROZRÓŻNIENIE POJĘĆ..................................................................................3 1.2. POSTAWY WOBEC UMIERANIA..................................................................4 1.2.1. CIERPIENIE WYNIKAJĄCE Z BRAKU ZGODY NA SIEBIE.........5...

plik docx

Kultura i etyka pracy

etyka w pracy administracji

ETYKA WYKONYWANIA ZAWODU

Moralność służy zachowaniu bytu jednostek, społeczności gatunku, zachowania ich ludzkiej tożsamości. Z tego wynika związek między moralnością a pracą:

  1.  Praca jest podstawą i...

plik rtf

Pacjent z nowotworem o niepomyślnym rokowaniu

Opieka nad pacjentem z chorobą nowotworową,o niepomyślnym rokowaniu
Podstawy Pielęgniarstwa:‭ ‬Pielęgnowanie pacjenta w chorobie nowotworowej o niepomyślnym rokowaniu.‭ Pielęgniarstwo I rok Nowotwór dotknąć może każdego z nas,bez względu na wiek,płeć,czy kolor skóry.‭ ‬Dzięki postępowi medycyny zapadnięcie na tę chorobę nie oznacza każdorazowo wyroku śmierci.‭ ‬Co jednak,kiedy pacjent słyszy‭ ‬,iż jego rokowania są niepomyślne,że już niewiele czasu mu zostało‭? ‬Będąc w szpitalu najwięk...

plik pdf

Kodeks Etyki Pielęgniarki i Położnej Rzeczypospolitej Polskiej z 2003

Najbardziej aktualny kodeks etyki pielęgniarki i położnej.
Kodeks etyki zawodowej pielęgniarki i położnej Rzeczypospolitej Polskiej Kodeks etyki zawodowej pielęgniarki i położnej Rzeczypospolitej Polskiej PRZYRZECZENIE „Z głębokim szacunkiem i czcią przyjmuję nadany tytuł pielęgniarki /położnej i uroczyście przyrzekam: mi 1. Sprawować profesjonalną opiekę nad życiem i zdrowiem ludzkim. 2. Według najlepszej mej wiedzy przeciwdziałać cierpieniu, zapobiegać chorobom, współuczestniczyć w pr...

plik rtf

etyka

Dylematy etyczne w pracy pielęgniarki – model podejmowania decyzji
Barbara Janus Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie (OIPiP‎ –‏Poznań‭)             Dylematy etyczne w pracy pielęgniarki‭ –‬model podejmowania decyzji Wprowadzenie Pielęgniarstwo XXI wieku tworzy swój nowy wizerunek,‭ ‬zmianie ulega zakres działań,‭ ‬otwierają się bowiem nowe dziedziny wiedzy pielęgniarskiej,‭ ‬przeobrażeniom podlega także rola społeczno-zawodowa pielęgniarki.‭ ‬Pełniąc sw...

plik docx

Moja Interpretacja - "Nienawiść jest nauczona a miłość zapomniana"

Próba interpretacji tekstu etycznego "Nienawiść jest nauczona a miłość zapomniana" Zapraszam do czytania

Moja interpretacja

Szlomo Carlebach w tekście „Nienawiść jest nauczona a miłość zapomniana” poprzez przypowieść próbuje przekazać ludziom jak ważne jest kierowanie się miłością, pragnie przekazać ,że tylko bycie dobrym będzie budowało naszą cywilizacje. Wspomina o ludzia...

plik doc

opiekun spolegliwy

z etyki zawodu
„Opiekun wtedy jest spolegliwy, kiedy można słusznie zaufać jego opiece, że nie zawiedzie, że zrobi wszystko, co do niego należy, że dotrzyma placu w niebezpieczeństwie i w ogóle będzie pewnym oparciem w trudnych okolicznościach". Prof. Tadeusza Kotarbińskiego Opiekun spolegliwy to człowiek dobry, o czułym sercu, wrażliwy na cudze potrzeby i skłonny do pomocy. Zdyscyplinowany wewnętrznie, a co ważniejsze emanujący chęcią działania. To każdy, kto chroniąc swych podopiecznych j...

plik odt

Uporczywa terapia

Praca dotyczy zagadnień eutanazji i uporczywej terapii.
Uporczywa terapia a eutanazja.                                                                                                           &nbs...