ikona pliku pdf

Etyka notatki

notatki z wykładów


  465 osób zadowolonych z pobrania
ocena: 4.0, 465
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 221.97 kB.


robertlit@o2.pl Notatki z wykładów – Kołobrzeg 2004 - II semestr studiów zaocznych – socjologia.
1
Etyka
Pod red. P. Singera „Przewodnik po etyce”, Warszawa 1998 Aborcja - istnienie lub nieistnienie ludzi - ważny problem społeczny - przeciw / tak – radykalnie – nigdy, w żadnych okolicznościach nie – są takie okoliczności umożliwiające aborcję - za / nie wyklucza uzasadnionej moralnie sytuacji, w której może nastąpić aborcja Przeciwnicy Sylogizm: sposób myślenia tzw. dedukcyjnego I Sylogizm: 3 przesłanki i końcowy rezultat a) płód jest formą życia albo żywym organizmem b) wszystko co jest żywe, a więc co jest żywym organizmem, jest moralnie dobre c) jeśli coś jest dobre, to nakłada na ludzi pewne obowiązki – Np nie unicestwiać tego co dobre. Ad. A – jakie czynniki musi spełniać osoba, aby nadać prawdziwą formę temu twierdzeniu; musi znać definicję żywego organizmu. Pojęcie – termin, słowo, które ma znaczenie Życie nie jest zamkniętą definicją. - prawdziwe w ramach pewnych światopoglądów, - pojęcie jest deskryptywne,, pojęcie opisuje rzecz - życie i żywy musiałby mieć charakter deskryptywny, aby uznać je za prawdziwe Ad. B płód jest żywy - moralnie dobre, sąd o wartościach - zdanie o faktach ocena faktu BŁĄD NATURALISTYCZNY – logicznie nie ma przejścia od sądu o faktach do sądu o wartościach: między faktami a wartościami jest logiczna przestrzeń - pojęcia życia i życia organicznego nie ma charakteru deskryptywnego, lecz ma charakter aksjologiczny – naciągnięcie pojęcia do własnych wartości.
robertlit@o2.pl HOMONIM – wyrazy mające taką samą formę lingwistyczną lecz inne znaczenie - pojęcia w obu przypadkach nie maja tego samego znaczenie. Ad. C - teoria aksjologiczna: obowiązek = moralnie dobre - obowiązek wynika z dobra TEORIA HEDONISTYCZNA – wykonuje tylko te czyny, które sprawiają mi przyjemność
2
2. Śmierć – etyczne aspekty A) założen
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 221.97 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!