ikona pliku doc

Etyka notatki

etyka notatka


ocena: 4.0, 10
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 42,00 kB.


Etyka jest dyscypliną filozoficzną. Powstała jako część filozofii i nadal nią pozostaje. Istnieją różne szkoły i kierunki filozoficzne.
Etyka – nauka o tym jak człowiek powinien postępować, teoria moralności.
      j. grecki – hetos – wymiar społeczny
- etos – wymiar jednostkowy – wartość, ideał, charakter; styl, sposób życia, postawy danej grupy społecznej.
      j. łaciński – MOS, mores, moralitas – charakter, usposobienie, zwyczaj, obyczaj
Moralność – jak ludzie postępują (łac. moralis = obyczajowy)
zjawisko społeczne, którego zadaniem jest regulowanie stosunków między jednostką a jednostką oraz między jednostkami a grupami społecznymi,
      poglądy i przekonania znajdujące swój wyraz w postawach i zachowaniach wobec innych,
rodzaj systemu normatywnego bliskiego obyczajowi i prawu.
Podstawowe elementy moralności to: oceny, normy, sankcje, wzory osobowe,ideały.
Etyka dzieli się na trzy działy:
      etykę opisową,
      etykę normatywną,
      metaetykę.
ETYKA OPISOWA: (nauka o moralności, jak ludzie postępują)
      bada faktycznie istniejącą moralność.
      nie formułuje żadnych postulatów moralnych, nie preferuje żadnych wartości,
      przedstawia to, co jest, a nie to, co być powinno,
      wykorzystuje dorobek socjologii i psychologii.
David Hume (1711-1776) – to jaki jest świat nie determinuje do tego jak ludzie powinni postępować
Pozytywizm (XIX)
Odmiany etyki opisowej: * socjologia moralności
                  * psychologia moralności
                  * antropologia kulturowa moralności (Wilhelm Wundt)
ETYKA NORMATYWNA: pojęcie „dobra”
      konstruuje i uzasadnia systemy moralności,
      systemy te określają normy postępowania, wartości i ich hierarchię,
      wypowiada się nie tylko o tym, co jest, lecz także o tym, jak być powinno,
      jej twierdzenia zależne są od przyjętego stanowiska filozoficznego – w praktyce: jest po prostu częścią filozofii.
zajmuje się ustalaniem, co jest moralnie dobre, a co złe, oraz — na p
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 42,00 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!