ikona pliku docx

etyka notatki

dylematy nauczyciela


  145 osób zadowolonych z pobrania
ocena: 4.0, 145
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 22.44 kB.


Temat:

„Dylematy etyczne w pracy nauczyciela”

Etyka to: „filozoficzna nauka o moralności, zajmująca się wyjaśnieniem i ustalaniem takich kategorii, jak dobro i zło, odpowiedzialność, sumienie, powinności oraz wytyczaniem zasad i norm moralnego postępowania.”3  

Etykę można podzielić na:

etykę ogólną - dział etyki zajmujący się filozoficzną refleksją nad podstawami etyki, wartościami moralnymi, odpowiedzialnością moralną, powinnością, sumieniem.

etykę szczegółową - dział etyki zajmujący się praktycznymi wskazaniami dotyczącymi typowych sytuacji jakie spotykają człowieka.4

Osoby, które w pracy pełnią rolę np. urzędników państwowych (mowa tutaj o nauczycielach) obowiązuje tzw. etyka nauczycielska. Wg Słownika pedagogicznego etyka nauczycielska to: „ogól dyrektyw społeczno-moralnego postępowania, zasad, norm i wartości przyjętych, aprobowanych i uznanych za wymagające respektowania przez nauczycieli w stosunkach z uczniami oraz ich rodzicami lub opiekunami, a także innymi nauczycielami. Postępowanie zgodne z etyką nauczycielską jest szczególnie ważne, ponieważ uczniowie często taktują poglądy, postawy i zachowania swoich nauczycieli jako wzory do naśladowania”5

W kodeksie zawarte są prawa, obowiązki, zasady pracy wobec własnej grupy zawodowej, osób z którymi się pracuje, bądź dla których się pracuje. Daje on także prawa, dzięki którym mogą np. nauczyciele decydować o wykonywaniu swoich czynności zawodowych. Etyka zawodowa służy również kształtowaniu się odpowiednich relacji interpersonalnych wśród grupy zawodowej, jak i wśród społeczeństwa. Zawód nauczyciela jest specyficznym zawodem, w którym kluczową rolę odgrywa etyka. Dr. Jan Kropiwnicki opracował „Kodeks etyczny nauczyciela - przyczynek”, w którym zawarte zostały nakazy, zakazy dotyczące pracy nauczyciela.

Wg Dr Kropiwnickiego nauczyciel:

„Pamięta, że wychowuje przede wszystkim własnym przykładem.

Pamięta, że uczeń - nawet najmniejszy - jest CZŁOWIEKIEM.

Postępuje zgodnie ze swoimi słowami.

Nigdy nie zapomina, że szkoła - a więc i on - jest dla ucznia. Gdyby nie było uczniów, byłby niepotrzebny.

Uczy nie dla wiedzy, ale dla życia.

Jeśli nie kocha dzieci - powinien zmienić zawód.

Traktuje wszystkich uczniów równo.

Ocenia sprawiedliwie, uwzględniając jednak wkład pracy ucznia.

Nigdy nie poniża godności ucznia. Wie, że niewłaściwe słowo lub gest może zranić bardziej niż najsroższa kara.

Nie kompromituje się prowadzeniem nieprzygotowanych zajęć.

Pamięta, że w każdej chwili spędzanej z uczniami jest wychowawcą.

Wie, że może pomóc tylko uczniom, których zalety i wady zna.

Nie próbuje być Siłaczką - dąży do profesjonalizmu.

Uczy się od lepszych od siebie, a słabszym pomaga.

Nie traktuje rodziców uczniów protekcjonalnie - wie, że dla nich pracuje.

Korzysta z doświadczeń innych i dzieli się własnymi.

Wie, że niesprawdzona na czas klasówka jest rodzajem oszustwa.

Myśli samodzielnie, umie działać wspólnie.

Ma świadomość, że niezależnie od swojej specjalności zawsze jest również nauczycielem języka ojczystego.

To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 22.44 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!