plik doc

rewolucja islamska 1979

rewolucja islamska przebieg skutki
Rewolucja islamska 1979 r. cofnęła Iran pod względem cywilizacyjnym. Był to przewrót dokonany przez fanatyków islamskich – fundamentalistów, którzy są nieprzejednanymi przeciwnikami jakichkolwiek odstępstw od zasad religii i zwolennikami państwa teokratycznego. Szach Iranu Mohammad Reza Pahlawi sprawujący władzę od 1953 r. (nominalnie od 1941 r.) przeprowadził modernizację kraju na wzór państw zachodnich. Rozwinął przemysł i oświatę, przyznał równouprawni...

plik doc

konferencja poczdamska 17 lipca

Konferencja poczdamska
Poczdamska konferencja 17 lipca-2 sierpnia 1945, konferencja berlińska, konferencja z udziałem przywódców mocarstw sojuszniczych w II wojnie światowej, tzw. Wielkiej Trójki, w składzie: USA - H. Truman, Wielka Brytania - W.L.S. Churchill (od 28 lipca C. Attlee), ZSRR - J.W. Stalin. Celem konferencji było ustalenie trybu likwidacji skutków II wojny światowej, losów Niemiec, opracowanie traktatów pokojowych i zasad organizacji powojennego świata. Konferencja poczdamska...

plik doc

pietrestrojka

doktryna breżniewa, historia ZSRR
Pierestrojka" Gorbaczowa Michał Gorbaczow został 11 marca 1985 roku sekretarzem generalnym KC KPZR. Związek Radziecki był w głębokim kryzysie po rządach poprzedników, szczególnie Leonida Breżniewa. Zamierzając zbudować w tym kraju prawdziwy socjalizm, Gorbaczow rozpoczął realizację długotrwałego planu " pierestrojki", czyli przebudowy. dotyczyło to zarówno polityki wewnętrznej, jak i stosunków międzynarodowych. W kraju "pierestrojka" została wsparta " uskor...

plik doc

kapitualcja japonii

kapitulacja japonii
Kapitulacja Japonii 2 września 1945 roku. Na pokładzie pancernika "Missouri" zakotwiczonego na redzie Tokio, delegacje japońska i aliantów podpisały akt bezwarunkowej kapitulacji Kraju Wschodzącego Słońca. Gospodarka japońska, zmiażdżona bombardowaniami, odcięta od dostaw z zagranicy była wycieńczona, ale potencjał wojskowy cesarstwa był ciągle ogromny. Generał Douglas MacArthur uważał, że zdobycie archipelagu kosztowałoby życie wielu milionów Amerykanów i wymagałoby i...

plik doc

Interwencja Radziecka w Afganistanie

Interwencja radziecka w afganistanie
Radziecka interwencja w Afganistanie była dziewięcioletnią wojną Związku Radzieckiego wspierającego afgański reżim komunistyczny przeciw partyzantce mudżahedinów na terytorium Afganistanu. ZSRR chciał umocnić i utrzymać u władzy rządy komunistyczne w Afganistanie. Trwała od 25 grudnia 1979 do 15 lutego 1989 roku. Jest zaliczana do pośredniej formy "wojen zastępczych". W latach 1953-1963 faktyczne rządy w Afganistanie sprawował, jako premier, książę Muha...

plik doc

Dekolonizacja

Dekolonizacja
Dekolonizacja. Dekolonizacja – proces likwidacji systemu kolonialnego w świecie; przebiegała ona w różnych regionach i w różnych warunkach oraz czasie. W wyniku procesu dekolonizacji system kolonialny został praktycznie zlikwidowany, powstało około 130 nowych państw. Na rozwój tego procesu zasadniczy wpływ miała II wojna światowa, wzrost świadomości narodowej i społecznej ludności koloniach oraz upadek tzw. „mitu białego człowieka” w czasie II wojny światowej. Karta Atlantyck...

plik doc

magia lecznicza

antropologia kulturowa, etnologia, wierzenia, obyczaje i zwyczaje związane z ludowymi metodami leczenia chorób
Piaskowska Joanna – Dorota Magia lecznicza Wstęp Od najdawniejszych czasów ludzie cenili wysoko zdrowie, mieli bowiem świadomość jego wpływu na codzienne życie, nastroje, poczynania. Posiadanie dobrego zdrowia jest podstawą życia i działania człowieka, forpocztą wszelkiego rodzaju przedsięwzięć, fundamentem planów życiowych. Zdrowie zawsze traktowano jak największy skarb, droższ...

plik doc

Etnografia Polski

Notatki z zajęć
ETNOGRAFIA POLSKI Etnologia / etnografia Etno ? lud grafia-opisywanie / Etno-lud logia ? przyporządkowanie - Wywodzi się z nurtu folklorystycznego - studia nad kultura ludów pierwotnych zapoczątkowany w Wielkiej Brytanii w Europie kontynentalnej starano się wydobyc to co rodzime Zieliński podaje 7 definicji etnografii Etnografia to amatorskie ludoznawstwo typowe dla przednaukowej etnologii jako wstępn...

plik doc

Boginie i kobiece demony w mitologii Słowian

Krótkie przedstawienie żeńskich postaci mitologicznych w religii dawnych słowian
BOGINIE I KOBIECE DEMONY W MITOLOGII SŁOWIAN Słowianie to najliczniejsza etnicznie i językowo indoeuropejska grupa ludnościowa w Europie. Dzielili się na Słowian zachodnich, wschodnich i południowych. Dokładnie nie wiadomo skąd pochodzili. Jest wiele teorii na ten temat i nadal są one kwestią sporów wśród naukowców. Jedna z nich głosi, że przed zajęciem przez nich Europy zasiedlali wschód od granicy obe...

plik doc

Tożsamość kulturowa Bawarczyków z ujęciem Octoberfestu

bardzo zdawkowy opis kultury bawarskiej z elementami kuchni i octoberfestu. praca zaliczeniowa z wstępu do etnologii europy oceniona na 4-czy słusznie oceńcie sami.
I rok etnologia wieczorowa U dr Jacka Bednarskiego Skórzane spodnie, kapelusik z piórkiem I kufel schłodzonego piwa w ręce ? nie jest to, jak się wydaje portret typowego Niemca oto właśnie wizerunek Bawarczyka,...