ikona pliku doc

estry notatki

chemia organiczna - estry


  265 osób zadowolonych z pobrania
ocena: 4.0, 265
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 67.50 kB.


ESTRYEstry są związkami organicznymi otrzymywanymi przez podstawienie wodoru grupy wodorotlenowej w alkoholach rodnikami kwasowymi (nieorganicznymi lub organicznymi).
Estry tworzą się przez bezpośrednie działanie kwasów karboksylowych z alkoholami w obecności katalizatora (estryfikacja). Wzór ogólny ma postać:
R -COO- R
gdzie R oznacza grupę węglowodorową pochodzącą od kwasu,
R - grupę węglowodorową pochodzącą od alkoholu,
COO- oznacza grupę estrową.
Przykłady estrów:
Estry otrzymuje się w reakcji estryfikacji. Jest to reakcja odwracalna kwasu karboksylowego z alkoholem lub fenolem w obecności środowisku kwasowym. Reakcja estryfikacji jest przykładem reakcji kondensacji zachodzącej między kwasem a alkoholem. W jej wyniku powstaje ester i woda. Reakcja jest katalizowana protonami i jest reakcją odwracalną. W stanie równowagi wydajność otrzymanego estru jest stosunkowo nieduża (kilkadziesiąt procent). W celu zwiększenia wydajności należy zastosować albo duży nadmiar jednego z substratów lub usuwać ze środowiska reakcji jeden z produktów - ester lub wodę.
Jeżeli chcemy mieć dużą wydajność reakcji estryfikacji należy przeprowadzić ją na dwóch etapach:
      przekształcić kwas w chlorek kwasowy przy pomocy chlorku tionylu, trójchlorku fosforu lub pięciochlorku fosforu;
      następnie trzeba przekształcić chlorek kwasowy w ester działając nań odpowiednim alkoholem.
Estry o pożądanej strukturze może także otrzymać w reakcji transestryfikacji - alkoholizy estru:
Do otrzymania estrów prowadzi także alkoholiza bezwodników kwasowych:
Estry mają następujące właściwości fizyczne:
      estry organiczne o krótkich łańcuchach są ruchliwymi cieczami, o średnich łańcuchach są oleistymi cieczami a o długich łańcuchach - ciałami stałym,
      trudno rozpuszczają się w wodzie,
      są dobrymi rozpuszczalnikami wie
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 67.50 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!