ikona pliku docx

Esej refleksyjny z przedmiotu Etyka w pielęgniarstwie notatki

a. Na podstawie tekstu , dotyczącego klauzuli sumienia (prawa pielęgniarki do odmowy świadczeń ) proszę opisać na konkretnym przykładzie z własnej praktyki zawodowej sytuację budzącą wątpliwości moralne pielęgniarki , b. Proszę podać i uzasadnić po 3 argumenty za i przeciw eutanazji, c. Proszę podać przykłady zastosowania "białego kłamstwa" w praktyce pielęgniarskiej.


  235 osób zadowolonych z pobrania
ocena: 4.0, 235
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 233,23 kB.


a. Na podstawie tekstu , dotyczącego klauzuli sumienia (prawa pielęgniarki do odmowy świadczeń ) proszę opisać na konkretnym przykładzie z własnej praktyki zawodowej sytuację budzącą wątpliwości moralne pielęgniarki ,
b. Proszę podać i uzasadnić po 3 argumenty za i przeciw eutanazji,
c. Proszę podać przykłady zastosowania "białego kłamstwa" w praktyce pielęgniarskiej.

Esej refleksyjny z przedmiotu „Etyka w pielęgniarstwie”
Klauzula sumienia
Pielęgniarka lub położna ma prawo do odmowy uczestnictwa w zabiegach i eksperymentach medycznych, które są sprzeczne z uznawanymi przez nią normami etycznymi. Może także odmówić udziału w eksperymencie medycznym jeżeli uzna, iż ma uzasadnione wątpliwości co do celu przebiegu i jego skutków w praktyce pielęgniarki lub położnej są sytuacje, kiedy wykonanie zabiegu może zagrażać zdrowiu lub życiu pacjenta. Pielęgniarka może nie mieć wystarczającej praktyki i umiejętności do wykonania lub uczestnictwa w danym zabiegu. Innym przykładem praktycznym w którym pielęgniarka może odmówić wykonania zlecenia, jest sytuacja, gdy zlecenie nie jest zgodne z jej aktualną wiedzą, przyjętymi standardami czy wręcz niezgodnie z kwalifikacją pacjenta.
Pielęgniarka może także zastosować “klauzulę sumienia” w krajach, w których dopuszczalna jest eutanazja. Pielęgniarka ma prawo odmowy odłączenia od respiratora pacjenta, jeżeli jest to niezgodne z jej sumieniem, etyką i przyjętymi moralnymi zasadami przez nią wyznawanymi. Kolejny powód do skorzystania z zapisów dotyczących klauzuli sumienia pielęgniarki jest odstąpienie od reanimacji pacjenta w tzw. stanie termicznym. 
Eutanazja
Eutanazja oznacza tzw. “dobrą śmierć”, czyli łagodną, bez przykrych cierpień. Encyklopedia PWN definiuje eutanazje jako “zabicie człowieka” np. nieuleczalnie chorego na jego żądanie i pod wpływem współczucia dla niego. 
Poniżej przedstawię najważniejsze argumenty, które przemawiają przeciwko oraz za eutanazją.
Argumenty przeciwko eutanazji:
Gdyby eutanazja była legalna mogłoby dochodzić do nadużyć wszelkiego rodzaju. Moim zdaniem nie jest możliwe, aby ustalić takie zasady, które ograniczają skuteczne stosowanie eutanazji tylko i wyłącznie dla osób dla których przewidywało by to prawo do eutanazji np. dla cierpiących i nieuleczalnie chorych. W praktyce zawsze mogłoby dochodzić do nadużyć, gdyż bardzo trudno jest zastosować ścisłą interpretację warunków prawnych legalnej eutanazji. Nadużycia mogą wystąpić w przypadku wystąpienia błędu w diagnozie lekarskiej, którego zdaniem pacjent niebawem umrze, a w praktyce okazać się może, że ma szanse na wyleczenie i wyzdrowienie. Pacjent może też nie otrzymywać odpowiednich dla siebie leków i bardzo cierpieć a gdyby je otrzymał cierpienie było by uśmierzone oraz stan zdrowia uległ by poprawie.
Pacjent załamany chorobą i cierpieniem może sądzić, iż jego stan zdrowia jest gorszy niż w rzeczywistości oraz wyobrażać sobie iż niebawem będzie bardziej cierpiał niż jest to prawdopodobne w jego sytuacji w tym przypadku prośba o eutanazję będzie wołaniem o pomoc, w rzeczywistości pacjent nie chce umrzeć, lecz chce aby znikły symptomy lęku, bólu i choroby.
Eutanazja nie powinna być legalna gdyż dysponujemy bardzo dobrą rozbudowaną opieką paliatywną. Eutanazja jest całkowicie sprzeczna z zasadami opieki paliatywnej. Światowa Organizacja Zdrowia definiuje środki opieki paliatywnej, jako takie, które nie przyspieszają śmierci.
Dobra opieka paliatywna jest w stanie zapanować nad cierpiącym psychicznie i somatycznie pacjentem. Legalne oraz skuteczne w ciężkich przypadkach są używane bardzo silne środki przeciwbólowe uśmierzające ból i cierpienie pacjentów. Środki te nie skracają życia pacjenta.
Legalizacja eutanazji może popychać osoby w trudnej sytuacji do zakończenia życia. Eutanazja i jej legalizacja może wywoływać duże presję na osoby upośledzone i starsze. Presje te mogą pochodzić z rodziny lub społeczeństwa. Chorzy pacjenci, czują się bezwartościowi i zależni od rodziny, wyobrażają sobie że są dla niej ciężarem i mogą wbrew sobie prosić o eutanazję. Z kolei pacjenci samotni lub opuszczeni przez rodziny mogą uważać, iż eutanazja będzie dla nich najlepszym rozwiązaniem. Starszy albo upośledzony człowiek chory, może nie chcieć, aby zbyt długo być ciężarem dla rodziny. Ponadto rodzina pacjenta może wywoływać na niego presję i pod jej wpływem on wyrazi zgodę na eutanazję.
Argumenty za eutanazją
Prawo człowieka o decydowaniu o swoim życiu oraz prawo do skrócenia swojego cierpienia.
Człowiek, a w szczególności pacjent nieuleczalnie chory i cierpiący z powodu swojej choroby powinien mieć prawo w takim przypadku do podjęcia decyzji o przerwaniu swojego życia. Jeżeli kilku lekarzy stwierdzi, iż pacjent nie ma szansy na wyleczenie, a ponadto pacjent bardzo cierpi w takim przypadku pacjent powinien mieć prawo do żądania aby przerwać swoje życie i cierpienie jakie codziennie przeżywa.
Oszczędności finansowe szpitali i innych placówek zdrowotnych. Jeżeli eutanazja dla osób nieuleczalnie chorych byłaby legalna przyniosło by to także aspekty finansowe. Obecnie w Polsce szpitale, Zakłady Opiekuńczo Lecznicze, Domy Opieki Społecznej, ponoszą ogromne nakłady finansowe i koszty utrzymania przy życiu osób nieuleczalnie chorych, niezdolnych do samodzielnej egzystencji, którymi nie może lub nie chce zająć się rodzina, lub stan zdrowia chorego wymaga pobytu np. w szpitalu. Gdyby eutanazja była legalna oszczędności związane z utrzymaniem powyższych pacjentów można byłoby przeznaczyć na diagnozowanie i leczenie pacjentów, którzy mają duże szanse na wyleczenie i całkowity powrót do zdrowia.
Pomoc rodzinom i pacjentom w “Śpiączce lub w tzw. stanie roślinki”
Bardzo często zdarza się, iż w wyniku wypadku lub innego zdarzenia człowiek zapada w stan “śpiączki” lub jest niczego nieświadoma “roślinką”. Człowiek taki żyje tylko dlatego, że jest podłączony pod aparaturę podtrzymującą życie a w rzeczywistości jest niczego nieświadomy, z tego powodu przez parę lat cierpi jego cała rodzina, która w takim przypadku powinna mieć prawo o decydowaniu o eutanazji dla bliskiej osoby. 
“Białe kłamstwo”
Klasyfikowane jest jako rodzaj kłamstwa użytecznego. Białe kłamstwo ma również zastosowanie w praktyce pielęgniarskiej lub lekarskiej moim zdaniem pielęgniarka lub lekarz nie powinien przekazywać choremu wiadomości o rozpoznaniu i złym rokowaniu dla pacjenta jeżeli są przekonani, iż przekazanie choremu tej informacji może spowodować dodatkowe poważne cierpienie chorego lub inne niekorzystne dla jego stanu zdrowia następstwa wówczas “białe kłamstwo” będzie miało swego rodzaju usprawiedliwienie w szczególnego rodzaju okolicznościach związanych z chęcią minimalizacji negatywnych następstw powiedzenia prawdy.
“Białe kłamstwo” w praktyce pielęgniarki czy położnej będzie miało zastosowanie jeżeli pielęgniarka nie powie prawdy pacjentowi o stanie jego zdrowia, wynikach badań, nie pomyślnych rokowaniach. Jeżeli pacjent jest nieuleczalnie chory, rokowania są niepomyślne, a powiedzenie prawdy mogłoby znacznie obniżyć jego chęć do życia, walki z chorobą, jak również spowodować pogorszenie jego stanu psychicznego, pogłębić depresję i wywołać inne schorzenia psychiczne wówczas pielęgniarka lub personel medyczny ma prawo do zastosowania tzw. “białego kłamstwa”  i nie przekazaniu pacjentowi całej prawdy o stanie jego zdrowia. Tak samo gdy pielęgniarka, położna która odbiera poród nie powinna przekazywać od razu matce dziecka złych informacji o stanie zdrowia dziecka, wiąże się to z dużym ryzykiem pogorszenia stanu zdrowia fizycznego i psychiczneg
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 233,23 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!