ikona pliku docx

ergonomia i bhp notatki

Notatki w wykładów z ergonomii i bhp


ocena: 4.0, 10
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 31.88 kB.


Ergonomia- nauka o pracy, dyscyplina zajmująca się dostosowaniem pracy do możliwości psychofizycznych człowieka. Ma na celu humanizowanie pracy poprzez układ człowiek maszyna, warunki otoczenia, aby wykonywana była ona przy niskim koszcie biologicznym i najbardziej efektywnym, co uzyskuj się m. in. Poprzez eliminacje chorób zawodowych.  Ergonomia korzysta z takich nauk jak psychologia pracy, socjologia, fizjologia pracy, higiena medyczna pracy itp., organizacja pracy, antropometria, nauki techniczne(materiałoznastwo, budowa maszyn).

Twórcą pojęcia „ Ergonomia” (z gr.ergon-praca, nomos-zasada) jest W. Jarzebowski, zdefiniował ją jako naukę o używaniu nadanych człowiekowi  od stwórcy sił i zdolności.

Ergonomia koncepcyjna-Etap przygotowania koncepcji projektowanie.

Ergonomia korekcyjna Korekta warunków pracy na drodze modernizacji już funkcjonującego stanowiska pracy. Celem głównym ergonomii jest polepszenie warunków pracy człowieka, który obejmuje dostosowanie ich do możliwości pracownika oraz właściwy dobór pracownika do danej pracy, jej edukacje obejmują specyfikacje pracy.

Bezpieczeństwo i higiena pracy(BHP) określają zarówno zbiór zasad dotyczących bezpieczeństwa, higieny wykonywanej pracy. Na Straży BHP w polskich zakładach stoi Państwowa Inspekcja Pracy (PIP). Podstawowe wymagania dotyczące tego zagadnienia znajdziemy w w KP Dział 6-10 oraz w wielu rozporządzeniach na ten temat. BHP wchodzi w zakres zainteresowań ergonomii, medycyny pracy itp.

Ergonomia to działalność naukowa i aplikacyjna zmieniająca się względem dostępu do maszyn, narzędzi, materialnego środowiska i organizacji pracy oraz przedmiotów powszechnego użytku do możliwości i ograniczeń człowieka.

Ergometr- Przyrząd służący do mierzenia wielkości wykonywanej pracy mieśni i silników. Różne definicje ergonomii znajdujemy np. W słowniku PWN. Ergonomia wykorzystuje wiedze wielu nauk do podstawowego, programatycznego celu, polepszenia warunków pracy i do wypoczynku człowieka.

CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA BEZPIECZENSTWO W PRACY:

-Rodzaj wykonywanych prac, meble, oprogramowanie, środowisko przestrzenne, czynniki organizacji pracy, wygoda pracy, uciążliwość odczuwania pracy przez środowisko.

Wykład 2

Układ człowiek- maszyna- warunki pracy.

Przedmiotem badań, jakimi zajmuje się ergonomia jest układ człowiek- maszyna-warunki materialnego otoczenia pracy oraz warunki pracy na stanowisku roboczym. Głównym celem jest polepszenie warunków pracy człowieka poprzez dostosowanie warunków pracy do możliwości pracownika  oraz właściwy dobór pracownika do danej pracy i jego edukację obejmują specyfikę stanowiska.

Ergonomia jest nauką interdyscyplinarną. Niezbędna jest znajomość wymiarów człowieka, maszyny są dostosowane do niego( wymiary antropometryczne). Projektanci starają się oczywiście zapewnić możliwość regulacji dostosowawczej pewnych elementów stanowiska pracy ( np. fotel na stanowisku komputerowym itp.) Każde stanowisko ma inne dostosowanie i wymiary, zależy od wykonywanego zawodu pracownika.

PROJEKTOWANIE STANOWISKA PRACY Zwykle PSP wymaga podjęcia wielu decyzji dotyczących wyposażenia, lokalizacji itp.

Organizacja produkcji:

-Dostarczanie rysunków

- Proces produkcyjny

-proces sterowania

-odbiór produktów

-nadzór, zasilanie energia

-konserwacja

-remont

-proces postrzegania i zrozumienia

-proces podejmowania decyzji

Ergonomia Koncepcyjna- jest to wprowadzenie zasad ergonomii podczas opracowywania koncepcji oraz projektowanie maszyn, urządzeń i stanowisk pracy na drodze modernizacji już funkcjonujących stanowisk pracy i urządzeń.

Ergonomia korekcyjna- jest bardziej kosztowna, bo droższe jest dostosowanie warunków pracy w przeciwieństwie do ergonomii koncepcyjnej, przy tym uwzględnia się zagadnienia psychofizyczne, antropologiczne i fizjologiczne. Można także uwzględnić inne parametry np. jeśli chodzi o maszyny i ich stopień skomplikowania a w konsekwencji polepsza się jakoś wykonywanej pracy.

Czynniki kształtujące stanowisko pracy biurowej:

-powierzchnia i przestrzeń robocza

-poziom usytuowania i płaszczyzny pracy

-pozycja pracy i siedzisko

-pole widzenia

-usytuowanie środków i przedmiotów pracy.

Czynniki kształtujące środowisko pracy :

-Mikroklimat wnętrza

-oświetlenie pomieszczeń i stanowisk pracy

-hałas

Czynniki kształtujące stanowisko pracy:

Organizacja stanowiska roboczego stanowi  ważną część składową organizacji procesu pracy biurowej np. trzeba dążyć do tego aby:

- Stanowisko pracy było wygodne i bezpieczne.

-ustalone były stałe miejsca pracy.

-wielkość wysiłku dynamicznego, mięśniowego

-wydatek energetyczny

-obciążenia statystyczne były zminimalizowane.

- monotypowość (powtarzalność pracy) została zredukowana do minimum.

Prace dzielimy na:

- lekką

-Umiarkowana

-średnią

-ciężką

- bardzo ciężką

Od rodzaju wykonywanej pracy zależy ilość wydatku energetycznego. Wydatek energetyczny zależy również od pozycji ciała przy pracy.

Mikroklimat w znaczeniu encyklopedycznym jest to klimat charakterystyczny dla małej części środowiska, której odrębność  jest wynikiem specyfiki układu czynników ja tworzących. Określonym mikroklimatem może być np. obszar geograficzny(miejscowość, kotlina itp.) Czynniki mikroklimatu to: temperatura, ruch powietrza, promieniowanie cieplne, ciśnienie atmosferyczne itp.

Zapewnienie odpowiedniego oświetlenia stanowisk roboczych jest istotnym warunkiem sprawnej higieny pracy.

Hałas- obejmuje ogół dźwięków i szmerów o różnej sile głośności, różnym przeznaczeniu, odbieranym przez nas w różnych sytuacjach. Hałasem stają się bodźce lub ich zespół działający akustycznie, a zarazem psychicznie( Intensywność, częstotliwość , różnorodność).

Metody zwalczania hałasu:

-uniemożliwienie powstawania szkodliwego hałasu.

-osłabienie hałasu

-zastosowanie środków ochrony osobistej.

Drgania- zmiany wielkości fizycznej polegające na tym ze te częstotliwości maja różne amplitudy.

Obciążenia pracą:

fizyczne- praca mięśniowa

psychiczna- nadmierne zaangażowanie psychiczne

To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 31.88 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!