ikona pliku odt

ergonomia notatki

definicje, przedmioti zakres ergonomii


  276 osób zadowolonych z pobrania
ocena: 4.0, 276
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 73.54 kB.


Definicja, przedmiot i zakres ergonomii. Ergonomia jako wiedza interdyscyplinarna
Definicja, przedmiot i zakres ergonomii
W literaturze spotkać można wiele definicji ergonomii. Nie są one wzajemnie sprzeczne czy konkurencyjne, lecz raczej się uzupełniają, akcentując różne odcienie znaczeniowe, zależnie od pierwotnej dyscypliny naukowej autorów definicji.
Według definicji zamieszczonej w Statucie Polskiego Towarzystwa Ergonomicznego z 1983 r. (Rozdz. II §11):
"Ergonomia jest to nauka stosowana, zmierzająca do optymalnego dostosowania narzędzi, maszyn, urządzeń, technologii, organizacji i materialnego środowiska pracy oraz przedmiotów powszechnego użytku do wymagań i potrzeb fizjologicznych, psychicznych i społecznych człowieka".
Oznacza to, że:
"Ergonomia zajmuje się związkami zachodzącymi pomiędzy człowiekiem a jego zajęciem, sprzętem i otoczeniem (materialnym) w najszerszym znaczeniu, włączając w to pracę, wypoczynek, sytuację w domu i w podróży".
Podane definicje pochodzą ze statutu SPTE oraz MSE (IEA).
Ergonomię można więc opisać następująco:
jest to nauka stosowana (w odróżnieniu od nauk teoretycznych) dlatego, że tematyka badań wynika z zapotrzebowania praktycznego, a dorobek naukowy może i powinien być weryfikowany przez zaprojektowanie i zrealizowanie zmian w zastanej rzeczywistości;
charakteryzuje się humanocentryzmem, tzn. ocena rozwiązań technicznych i organizacyjnych, związanych ze współdziałaniem człowieka i środków technicznych, dokonywana jest przy założeniu, że dobro (dobrostan) człowieka musi być traktowane priorytetowo w stosunku do kryteriów technicznych lub ekonomicznych, co w kontekście inżynierskim przekłada się na zasadę, zgodnie z którą technikę należy dostosować (doprojektować, dopasować) do człowieka, a człowieka do techniki – jedynie w ograniczonym zakresie;
akcentowana jest konieczność harmonijnego, efektywnego współdziałania człowieka i śro
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 73.54 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!